27. Sách Khải Huyền – Kinh Thánh Tân Ước.

Sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 22 chương, tác giả là Thánh Gio-an Tông Đồ. Sách được viết vào khoảng năm 68-100 SCN.

Tiếp tục đọc

Advertisement