01. Sách Sáng Thế – Kinh Thánh Cựu Ước.

Sách Sáng Thế hay Sáng Thế Ký, Sách Khởi Nguyên là cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 50 chương, được viết vào khoảng năm 1450-517 TCN, không rõ tác giả là ai, truyền thống cho là ông Mô-sê.

Tiếp tục đọc

Advertisement