Suy tôn Thánh Giá – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Ngày 14.09. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Chúng ta phải hãnh diện, về thập giá Đức Giê-su Chúa chúng ta. Nơi Người ta được sống, Người là Đấng giải thoát ta, cứu độ ta.

1. Chúa Giê-su chịu khổ hình thập giá, để cứu độ chúng con. Nguyện xin Chúa thứ tha muôn tội tình, hưởng nhờ quả phúc thập giá.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật Lễ Lá; Suy tôn Thánh Giá. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)

ĐK. Ôi Thiên Chúa con thờ, Ngài nỡ ruồng bỏ con sao? Ôi Thiên Chúa con thờ, Ngài nỡ ruồng bỏ con sao?

1. Bao người thấy con đều cũng chê cười. Lắc đầu bĩu môi buông lời mỉa mai: “Nó tin cậy Chúa mặc Người cứu nó. Nếu Người có thương giải gỡ đi nào”. Tiếp tục đọc