05. Sách Công Vụ Tông Đồ – Kinh Thánh Tân Ước.

Sách Công Vụ Tông Đồ là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 28 chương, tác giả là Thánh Lu-ca, một môn đệ của Thánh Phao-lô. Sách được viết vào khoảng thập niên 60 hoặc 80 thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

Advertisement

03/08. Ví dụ lưới cá (Mt 13,47-53)

Tân Ước Diễn Ca – Lm. Lê Quang Trình

47.
Nước trời giống lưới rùng này
Thả luôn xuống biển bắt đầy cá tôm
48.
Lưới kia đầy ạp kéo luôn
Lên ngay bãi biển ngư ông chọn nào
Cá ngon tốt được bỏ vào
Giỏ kia chứa đựng đầy trào cá ngon
Còn bao cá xấu kia luôn
Bị quăng ra khỏi lưới rùng loại đi
Tiếp tục đọc

02/08. Ví dụ kho tàng và viên ngọc (Mt 13,44-46).

Tân Ước Diễn ca – Lm. Lê Quang Trình
44.
Nước Trời kho báu ẩn chờ
Tại nơi đồng ruộng không ngờ đã lâu
Người kia gặp thấy vùi sâu
Vui mừng về bán hết mau gia tài
Để mua lấy thửa ruộng này
Mong cho chiếm lấy được ngay kho tàng
45.
Nước trời như kẻ buôn hàng
Đi tìm ngọc quý mọi đàng đến nơi
Tiếp tục đọc

01/08. Giải thích ví dụ cỏ lùng (Mt 13,36-43)

Tân Ước Diễn Ca – Lm. Lê Quang Trình
36.
Bấy giờ Người bỏ đám dân
Ra đi về lại nghỉ chân tại nhà
Mấy ông môn đệ lân la
Đến gần bên Chúa hầu thưa đôi lời:
Thầy dùng ví dụ dạy đời
Cỏ lùng trong ruộng ý thời nói chi?
37.
Đáp lời Chúa bảo tức thì:
Kẻ gieo giống tốt tức kia Con Người
Tiếp tục đọc