Biết nói gì đây – Huỳnh Anh

Biết nói gì đây, khi hai đường đời ngăn chia mình rồi
Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đi
Đêm đêm anh nhắn gió gởi mây về cho em
Trao cho em tiếng hát, mình yêu nhau ngày ấy
Nhưng nay xa nhau rồi, mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ

Tiếp tục đọc

Biển cạn – Nguyễn Kim Tuấn

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển trăm nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất

Tiếp tục đọc