Câu ca xuân – Nguyễn Hưng.

Thể hiện: Nhóm Bốn Mùa

Xuân đến trong thanh bình đến trong mọi nhà mùa xuân thắm tươi. Xuân thiết tha yêu đời đến bao tiếng cười mùa xuân vời vợi. Xuân reo vui từng khúc hát bên cây đàn. Câu ca yêu mùa xuân đến trong lòng người.

Vui bên nhau bên nhau mừng khúc hát hát khi xuân về. Trao câu ca xuân vui mừng xuân đến đến trong tình yêu. Vui bên nhau bên nhau mừng khúc hát hát khi xuân về. Trao câu ca xuân vui mừng xuân đến đến trong tình yêu.

Câu ca xuân – Nguyễn Hưng   Tiếp tục đọc

Câu lý và người thương – Lê Mây.

Thể hiện: Minh Khang  (Download)

Ai xưa bên Lầu Tây. Chiều chiều thương ai gánh nước (ơ) tưới cây tưới cây ngô đồng. Để thương ai để thương để nhớ trong lòng. Để tình dệt nên câu hát (ơ). Dặm chiều bâng khuâng man mác (ơ). Năm năm tháng dài khôn nguôi, năm tháng dài khôn nguôi. Thương nhớ người khôn nguôi.
Tiếp tục đọc