Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời – Trầm Hương.

Con cứ ngỡ rằng Núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống
Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con
Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi
Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời
Con ở lại với nỗi đơn côi
Gọi thầm tên Cha, Cha ơi, Cha hỡi

Tiếp tục đọc