Nón bài thơ – Trần trịnh.

1.
Từ thưở ghé thăm Huế cổ xưa. Trời đổ nắng trưa nắng quả không vừa. Chợt tiếng ai rao nắng thời xin đội. Nón ni che mát mặt anh hùng. Nón che ngang mát cả cõi lòng.
2.
Quả tình nón che mát cả ngoài trong. Và lời nói như rót mật vô lòng. Từ mấy câu thơ ước hẹn duyên hờ. Nón đa đoan mấy độ trăng chờ. Đã cưu mang đến tận bây giờ.
Tiếp tục đọc

Nỗi lòng – Nguyễn Văn Khánh

Nỗi lòng – Nguyễn Văn Khánh

Yêu ai yêu cả một đời
Tình những quá khắt khe khiến cho tình ta
Đau tủi cả lòng
Vì yêu ai mà lòng hằng nhớ

Tiếp tục đọc