Quê Mẹ – Thu Hồ

Đêm khuya trăng mơ mắt trông về nơi cõi xa mờ
Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu
Ôi tình quê hương nơi chốn xa có người mẹ hiền
Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con

Tiếp tục đọc