Sương trắng miền quê ngoại – Đinh Miên Vũ

tiếng hát: Quang Lê

.

.

Lội bùn nhơ băng lau lách xuyên đêm
Sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm
Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu?
Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau

Tiếp tục đọc

Sương lạnh chiều đông – Mạnh Phát

tiếng hát: Mai Thiên Vân

Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối
Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi
Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở
Của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa

Tiếp tục đọc