Trong tay nhau – Vũ Thành An.

 

Tình mình đã chết khi nhìn rõ người. Tay mù sờ bóng tối, chân tù quơ lối cũ. Mắt loà cõi đời chói chang.
Trùng nào đã hoá ra hình dáng người. Môi thừa lời hứa dối. Tim thừa nhịp nhức nhối. Có sầu cũng đành nuốt sâu. Có sầu cũng đành nuốt sâu. Tiếp tục đọc