Giêsu Người ở đâu? – Giang Ân.

Tôi đi tìm, tìm trong cuộc sống hình bóng một người tôi nhớ tôi thương tôi thao thức đêm trường. Là Giêsu tình yêu muôn thuở, tình yêu cháy lửa trong tôi, tôi khao khát đi tìm, tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ, chờ mong ngày tháng Người đến nồng nàn trong trái tim tôi cho tôi thắm môi cười. Người thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi mãi thương tôi, tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời Tiếp tục đọc

Dòng đời ngược xuôi – Duy Thiên.

Thể hiện: Lưu Bá Vĩnh  (Tải về)

Thể hiện: Khắc Dũng (Tải về)

Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu về đâu con đi tìm Ngài. Đi giữa chợ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nao xin thương một đời lắng lo.

Xin mở mắt con con hết u mê. Để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con

Tiếp tục đọc