Xa vắng Mẹ – Nhật Ngân & Thái Tú Hạp

Cả triệu bài thơ hóa thành vô nghĩa
Trước điện thư Mẹ vĩnh viễn lìa đời
Hồn như đá kim cương tan thành lệ
Mẹ đi rồi tang trắng cả biển khơi

Tiếp tục đọc

Xa Mẹ – Quốc Dũng

Mẹ kính yêu ơi sắp xa nhau rồi
Đường tới tương lai bước con rã rời
Khi rời xa tình yêu thương bao la

Mẹ dấu yêu ơi khi xa con rồi
Mẹ hãy yên vui sống trọn tuổi đời
Đừng vì con mà thân xác héo mòn

Tiếp tục đọc

Xa dấu tình hồng – Bằng Giang

Có một người vừa đi xa tôi
Đêm từng đêm tóc xoã tù đày
Có một người vừa đi xa tôi
Bước chân buồn ngõ sâu gục đầu
Đoạn đường quen cây dài im bóng
Hôm nao nắng gọi má hồng
Hỏi em còn có nhớ gì không em?

Tiếp tục đọc