*Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

 

NHẬP LỄ

*
Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54) – Nguyên Kha
Bài ca cảm tạ – Nguyên Kha
Bài ca chiến thắng – Nguyên Kha
Bài ca dâng Ngài – Nguyên Kha
Bài ca tôn vinh (Tv. 145) – Nguyên Kha
Bước vào cung thánh (Tv. 89) – Nguyên Kha
Ca hát lên – Nguyên Kha
Ca khúc ngợi khen – Nguyên Kha
Ca khúc tạ ơn – Nguyên Kha  Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Bùi Lữ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
50 Năm hồng ân – Bùi Lữ (TCTO)
*
Ánh dương rực rỡ – Bùi Lữ (MPS)
Ánh xuân tràn lan – Bùi Lữ (X)
*
Bài ca Giáo lý viên – Bùi Lữ (NSHĐT)
Bài ca Sinh viên Bùi Chu – Bùi Lữ (NSHĐT)
Bùi Chu chào đón bạn – Bùi Lữ (NSHĐT)
*
Ca tạ lễ – Bùi Lữ (KL)
Con đường tình yêu 1 – Bùi Lữ (MC)
Con đường tình yêu 2 – Bùi Lữ (HP) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thiên Uyên (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bên lòng Chúa yêu – Thiên Uyên (CN.HL)
Bên Mẹ – Thiên Uyên (ĐM)
*
Ca khen Chúa là Vua – Thiên Uyên (CKV)
Ca mừng Chúa Phục Sinh (MPS)
Ca mừng Mẹ lên trời – Thiên Uyên (ĐM)
Ca mừng xuân – Thiên Uyên (X)
Ca tụng Mẹ – Thiên Uyên (ĐM)
Có một người mù – Hải Ánh & Thiên Uyên (CN.HL)
Con đến với Mẹ – Hải Ánh & Thiên Uyên (ĐM)
Con yêu của Mẹ – Thiên Uyên & Hải Ánh (ĐM)
Của lễ con dâng – Thiên Uyên (DL)
Của lễ dâng – Thiên Uyên (TN)
Của lễ dâng Cha – Thiên Uyên (DL)
Cùng dâng lên – Thiên Uyên & Hải Ánh (DL)
Cùng hiệp dâng – Thiên Uyên (DL)
Cùng Mẹ con hiến dâng – Thiên Uyên (ĐM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thy Yên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bao giờ – Thy Yên (CH)
*
Ca dâng cảm tạ – Thy Yên (DL)
Con mến tin Ngài – Thy Yên (CN.HL)
Cha vẫn hoài yêu – Thy Yên (CN.HL)
Chỉ nương nhờ Chúa – Thy Yên (CN.HL)
Chúa Ba Ngôi – Thy Yên (CBN)
Chúa đã nhìn thấy hết – Thy Yên (TT)
Chúa quá nhân từ – Thy Yên (CN.HL)
Chúa quyền năng – Thy Yên (CN.HL)
Chúa yêu – Thy Yên (CN.HL)
Chung tiếng ca vui – Thy Yên (NSHĐT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Alleluia Chúa đã sống lại – Thế Thông
Alleluia Chúc tụng Chúa – Thế Thông
Alleluia Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Thế Thông (ĐM)
Alleluia Lễ chung các Thánh – Thế Thông (ALL)
Alleluia Lễ đêm Giáng Sinh – Thế Thông (MGS)
Alleluia Nếu ai yêu Thầy – Thế Thông (TH)
Alleluia Phúc đức thay – Thế Thông
Allluia (Tạ ơn Linh mục) – Thế Thông (TH)
Ai nghẹn ngào (Đáp ca Lễ chung các Thánh Tử đạo Việt Nam) – Thế Thông (CT)
Ai ra đi – Thế Thông (CT)
Ánh mắt xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Ánh mắt yêu thương – Thế Thông & Ánh Tuyết
Ân tình muôn thuở – Thế Thông
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

*

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN

*
Bộ lễ Nguyện Cầu – Đinh Công Huỳnh
*

NHẬP LỄ

*
Cung thánh huyền linh – Đinh Công Huỳnh
Hòa vang khúc nhạc – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Lòng hân hoan – Đinh Công Huỳnh
Nhịp bước lên đền – Đinh Công Huỳnh
Tiến lên đền thánh – Đinh Công Huỳnh
Về nơi cung thánh – Đinh Công Huỳnh
Về nhà Chúa ta – Đinh Công Huỳnh
Vui sướng biết bao – Đinh Công Huỳnh
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Trung – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bài ca Thánh Vịnh – Phạm Trung (TLTCPVK)
Bài hát ru đêm thánh – Phạm Trung (MGS)
Bốn mùa dâng Mẹ – Phạm Trung (ĐM)
*
Cảm tạ lòng thương xót Chúa – Phạm Trung (LTXC)
Con có một Tổ quốc – Phạm Trung (TLTCPVK)
Con với Mẹ – Phạm Trung (ĐM)
Con xin làm kiếp phù sa – Phạm Trung (CN.HL)
Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi – Phạm Trung (MGS) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Dominic (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Khúc hát khải hoàn – Dominic (MPS)
Alleluia Mừng Chúa khải hoàn – Dominic (MPS)
Ánh sao trời đông – Dominic (MGS)
*
Bài ca tri ân 1 – Dominic (TH)
Bên sông Giođan – Dominic (TCTM)
Bước đường theo Chúa – Dominic (TH)
*
Cậy trông tình Chúa – Dominic (CN.HL)
Cậy trông tình Chúa – Dominic (TH)
Con chưa vững tin – Dominic (CN.HL)
Con xin dâng Mẹ – Dominic (ĐMDH) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trần Minh Hứa – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia – Trần Minh Hứa (ALL)
Bài ca cảm tạ – Trần Minh Hứa (TH)
Bài ca mùa đông – Trần Minh Hứa (MV)
Ca mừng tử đạo – Trần Minh Hứa (CT)
Cùng dâng Chúa – Trần Minh Hứa (DL)
Chúa đại lượng – Trần Minh Hứa (ĐC)
Chúa oai phong – Trần Minh Hứa (CKV)
Chúa sẽ cùng con đồng hành – Trần Minh Hứa (TH) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim Tốt (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai là anh em tôi – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Bài ca Đức Ái – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Biển hồ Tiberia – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Chiếc áo chùng thâm – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa là gia nghiệp – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa là gia nghiệp (khấn) – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa thương chọn con – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa thương chọn con (khấn) – Hoàng Kim Tốt (TH)
Đức Mẹ TàPao – Hoàng Kim Tốt (NCĐM)
Đức Mẹ TàPao (4 bè) – Hoàng Kim Tốt (NCĐM) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ninh Doãn Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Lễ cầu hồn – Ninh Doãn Hùng (ĐC)
Ân tình Chúa – Ninh Doãn Hùng (CN.HL)

Ca khúc lên đền 2 – Ninh Doãn Hùng (NL)
Ca khúc lên đền 3 – Ninh Doãn Hùng (NL)
Ca tiếp liên (Mùa Phục Sinh) – Ninh Doãn Hùng (MPS)
Cảm tạ hồng ân – Ninh Doãn Hùng (CN.HL)
Chào xuân mới – Ninh Doãn Hùng (X)
Cho con gọi tên Ngài – Ninh Doãn Hùng (CN.HL) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Dao Kim (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bài ca dâng hiến – Dao Kim & Trầm Hương (CN.HL)
Bài ca dâng hiến – Dao Kim & Trầm Hương (TH)
Bài ca dâng hiến – Dao Kim & Trầm Hương (TNKL)
Bài ca dâng hiến – Trầm Hương & Dao Kim (hòa âm Liên Bình Định) (CN.HL)
Bài ca dâng hiến 1 – Dao Kim (TH)
Bài ca dâng hiến 2 – Dao Kim (TH)
Ca khúc trầm hương – Dao Kim (CBN)
Ca khúc trầm hương – Hùng Lân & Dao Kim (DL)
Cầu nguyện cho cha mẹ – Dao Kim (CM) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Kim Đường – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bài ca Thiếu nhi Thánh Thể – Kim Đường (TN)
Bài ca tình yêu – Kim Đường (CN.HL)
Bến quê bình an – Kim Đường (CN.HL)
Chúa là nguồn vui – Kim Đường (TH)
Dâng Chúa tấm lòng – Kim Đường (CN.HL)
Dâng Mẹ Maria – Kim Đường (ĐM)
Diệu kỳ đường lối Chúa – KIm Đường (CN.HL)
Gương Chúa gọi mời – Kim Đường (TT)
Giai khúc tình yêu – Kim Đường (TH) Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ dưới 25 Ca khúc – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Nhạc sĩ An Lệ Thanh

*
50 Xuân tươi thắm Lộc Trời – An Lệ Thanh (TCTO)
Bài Tango thống hối – An Lệ Thanh (MC)
Con dâng lên Mẹ – An Lệ Thanh (ĐM)
Con thương mến vô cùng – An Lệ Thanh (NCĐM)
Con xin tín thác – An Lệ Thanh (LTXC)
Chúa bên tôi – An Lệ Thanh (TLTCPVK)
Đêm nguyện cầu – An Lệ Thanh (TLTCPVK)
Khải hoàn khúc Phục Sinh – An Lệ Thanh (MPS)
Khúc hoan ca – An Lệ Thanh (MGS)
Lời ru thánh – An Lệ Thanh (CM)
Một chiều mùa đông – An Lệ Thanh (MGS)
Nếu con trên đỉnh Canvê – An Lệ Thanh (MC)
Nếu là bụi tro – An Lệ Thanh (MC)
Ngày con trở về – An Lệ Thanh (MC)
Phút giao duyên – An Lệ Thành (HP)
Thập giá vui – An Lệ Thanh (TLTCPVK)
Xuân này thương nhớ – An Lệ Thanh (HKMC)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Xuân Chiến – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

.
Bài ca đêm Giáng Sinh – Phạm Xuân Chiến
Bình an của Chúa – Phạm Xuân Chiến
Bụi tro thân con – Phạm Xuân Chiến
*
Ca mừng Mẹ Thiên Chúa – Phạm Xuân Chiến
Ca mừng Thánh Martino – Phạm Xuân Chiến
Câu hò dâng Chúa – Phạm Xuân Chiến
Con đường Giêsu – Phạm Xuân Chiến
Cùng với Mẹ con dâng – Phạm Xuân Chiến
Cuộc đời Thánh Martino – Phạm Xuân Chuến Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.).

 

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN

*
Bộ lễ Ca lên đi 1 – Kim Long
Bộ lễ Ca lên đi 2 – Kim Long
Bộ lễ Ca lên đi 3 – Kim Long
Bộ lễ Ca lên đi 4 – Kim Long
Bộ lễ Ca lên đi 5 – Kim Long
Bộ lễ Ca lên đi 3 (Bản đệm đàn) – Kim Long
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ái Diệu Vy Linh (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

*
25 Năm hồng ân thánh hiến – Ái Diệu Vy Linh
75 năm hồng phúc – Ái Diệu Vy Linh
*
Á Thánh Maria Teresa Ledochowska – Ái Diệu Vy Linh
Ánh mắt Chúa – Ái Diệu Vy Linh
*
Ba Ngôi thượng trí – Ái Diệu Vy Linh
Bên Mẹ La Vang – Ái Diệu Vy Linh
Bình minh thức giấc – Ái Diệu Vy Linh
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Liên Hùng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

.
Ai không bỏ mình – Phạm Liên Hùng
Ai sẽ vào – Phạm Liên Hùng
Ai yêu mến Thầy – Phạm Liên Hùng
Alleluia Chúa chiến thắng – Phạm Liên Hùng
Alleluia Chúa đã sống lại – Phạm Liên Hùng
*
Bài ca cảm ơn – Phạm Liên Hùng
Bài ca đầu năm – Phạm Liên Hùng
Bài ca hạt giống – Phạm Liên Hùng
Bài ca hợp nhất – Phạm Liên Hùng
Bài ca tôn vinh – Phạm Liên Hùng
Bài ca Phục Sinh – Phạm Liên Hùng Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

*
Alleluia sau Giáng sinh – Cao Huy Hoàng
Alleluia vọng 1 – Cao Huy Hoàng
Alleluia vọng 2 – Cao Huy Hoàng
Ánh sáng cứu rỗi – Cao Huy Hoàng
*
Bạn ơi vui lên – Cao Huy Hoàng
Bạn tình ơi hãy hát – Cao Huy Hoàng
Bao giờ con được nghỉ ngơi – Cao Huy Hoàng
Bà mẹ công giáo tạ ơn –  Cao Huy Hoàng
Bên dòng sông Babylon – Cao Huy Hoàng
Biết khi nào chủ về – Cao Huy Hoàng
* Tiếp tục đọc