*Nhạc sĩ Hương Vĩnh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh (DL)
Bánh trường sinh – Hương Vĩnh (MMT)
Biết lấy gì – Hương Vĩnh (CN.HL)
*
Ca ngợi Chúa – Hương Vĩnh (CN.HL)
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống – Hương Vĩnh (CTT)
Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh – Hương Vĩnh (MPS)
Con chỉ là – Hương Vĩnh (CT) Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Ái Diệu Vy Linh (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
75 năm hồng phúc – Ái Diệu Vy Linh (TCTO)
*
Á Thánh Maria Teresa Ledochowska – Ái Diệu Vy Linh (CT)
Ánh mắt Chúa – Ái Diệu Vy Linh (CN.HL)
*
Ba Ngôi thượng trí – Ái Diệu Vy Linh (CBN)
Bên Mẹ La Vang – Ái Diệu Vy Linh (ĐM)
Bình minh thức giấc – Ái Diệu Vy Linh (CN.HL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

*
25 Năm chuỗi ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh (TCTO)
25 Vững tâm bên Mẹ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh (ĐM)
40 năm hồng ân – Đinh Công Huỳnh (TCTO)
*
Alleluia – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Alleluia Hôn phối – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Ai được cứu rỗi – Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai là anh em tôi – Đinh Công Huỳnh (TN)
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh (ĐC)
Ai tin sẽ được sống – Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ánh mắt mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh mắt xót thương – Đinh Công Huỳnh (LTXC)
Ánh nến hiệp nhất – Đinh Công Huỳnh (HP)
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (CM)
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ánh sao Bê-lem – Đinh Công Huỳnh (MGS)
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ăn năn – Đinh Công Lý Đinh Công Huỳnh (GLC)
Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (CM)
Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh (CM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca thứ tha – Thanh Lâm (MC)
*
Chúa chịu phép rửa – Thanh Lâm (TCTM)
Chuyện tình Giêsu – Thanh Lâm (TCVĐ)
*
Dâng – Thanh Lâm (DL)
Dâng Chúa đời con – Thanh Lâm (DL)
Dâng ngày xuân – Thanh Lâm (X)
*
Đợi trông – Thanh Lâm (MV)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Minh Hân (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Magnificat (Lc) – Minh Hân (ĐC)
Magnificat (Samuel) – Minh Hân (ĐC)
*
Thánh ca Daniel – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Isaia – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Xuất hành – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Xuất hành (Xh 15) – Minh Hân (ĐC)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai làm lớn phải phục vụ – Trương Thế Bạch (TCTM)
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống – Trương Thế Bạch (TCTM)
Ân lộc Đêm Thánh – Trương Thế Bạch (MGS)
*
Bạn tình ơi hãy đến – Trương Thế Bạch (HP)
Bêlem Chúa Giáng Sinh – Trương Thế Bạch (MGS)
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài – Trương Thế Bạch (TCTM)
Bên Giêsu – Trương Thế Bạch (CN.HL)
Bên máng cỏ nhớ năm xưa – Trương Thế Bạch (MGS)
Bên Mẹ yêu thương – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau nguyện cầu – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau nguyện thề – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau thề ước – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau ước nguyện – Trương Thế Bạch (HP)
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch (MV)
Bởi vì yêu – Trương Thế Bạch (HP)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Chúa đã sống lại – Hiền Hòa (MPS)
*
Bài ca thống hối – Hiền Hòa (CN.HL)
*
Cất tiếng tạ ơn – Hiền Hòa (CN.HL)
Có Chúa trong cuộc sống – Hiền Hòa (CN.HL)
Con đi tìm Chúa – Hiền Hòa (CN.HL)
Con đường Thánh Giá – Hiền Hòa (TLTCPVK)
Con không thể làm tôi hai chủ – Hiền Hòa (CN.HL)
Con ra về – Hiền Hòa (KL)
Con tìm Chúa – Hiền Hòa (CN.HL)
Con tựa nương nơi Chúa – Hiền Hòa (CN.HL)
Con xin dâng – Hiền Hòa (DL)
Con xin dâng lên Mẹ – Hiền Hòa (ĐM)
Của lễ cậy tin – Hiền Hòa (DL)
Của lễ tiến dâng – Hiền Hòa (MGS)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hà Xuân Huy – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Áo trắng thầm lặng – Hà Xuân Huy (TLNCGK)
*
Bài ca Trung tâm Mồ côi Thị Nghè – Hà Xuân Huy (TLNCGK)
Bài ngữ pháp đời tôi – Hà Xuân Huy (NGT)
*
Cảm tạ Thiên Chúa – Hà Xuân Huy (NC)
Cùng bạn bước theo Giêsu – Hà Xuân Huy (NGT)
*
Chỉ mình Chúa biết – Hà Xuân Huy (TLTCK)
Chỉ yêu mình Chúa – Hà Xuân Huy (TLTCK)
Cho ngày mai tươi sáng – Hà Xuân Huy (NSHĐT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Duy Linh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Abba Cha ơi – Duy Linh (CN.HL)
Ánh mắt Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Áo mới cho con – Duy Linh (TH)
*
Bài ca cảm tạ – Duy Linh (TH)
Bài ca tạo hóa – Duy Linh (TLTCK)
Bài ngợi ca muôn đời – Duy Linh (TH)
Bài nhã nhạc mùa đông – Duy Linh (MV)
Bánh miến rượu nho – Duy Linh (DL)
Bao năm lạc lối – Duy Linh (CN.HL)
Biển tình thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Biết lấy chi lấy gì – Duy Linh (DL)
Bốn mùa hồng ân (Mồng 3 Tết) – Duy Linh (X)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Chính Tâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ave Maria de Fatima – Chính Tâm (ĐM)
*
Ca mừng – Chính Tâm (CT)
Chúa đã sống lại rồi – Chính Tâm (MPS)
Chúa là sự sáng – Chính Tâm (TV)
Chúc tụng Chúa Xuân – Chính Tâm (X)
*
Dâng Chúa Ba Ngôi – Chính Tâm (CBN)
Dâng lễ với Mẹ – Chính Tâm (ĐM)
Dâng lên Cha – Chính Tâm (DL)
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô – Chính Tâm (CT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia sau Giáng sinh – Cao Huy Hoàng (MV)
Alleluia vọng 1 – Cao Huy Hoàng (MV)
Alleluia vọng 2 – Cao Huy Hoàng (MV)
Ánh sáng cứu rỗi – Cao Huy Hoàng (MGS)
*
Bạn ơi vui lên – Cao Huy Hoàng (HP)
Bạn tình ơi hãy hát – Cao Huy Hoàng (HP)
Bao giờ con được nghỉ ngơi – Cao Huy Hoàng (MGS)
Bà mẹ công giáo tạ ơn –  Cao Huy Hoàng (NSHĐT)
Bên dòng sông Babylon – Cao Huy Hoàng (MV)
Biết khi nào chủ về – Cao Huy Hoàng (TCTM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
*
Ai muốn theo Ta – Bùi Ninh (TCTM)
Ai ra đi (Lễ Thánh Tử đạo – Tv. 125) – Bùi Ninh (ĐC)
Ai ra đi (Lễ Thánh Tử đạo Việt Nam – Tv. 125) – Bùi Ninh (ĐC)
Ai sẽ được vào (CN 16 TN C – Tv. 14) – Bùi Ninh (ĐC)
Ai sẽ được vào (CN 22 TN B – Tv. 14) – Bùi Ninh (ĐC)
Ai sẽ được vào (Lễ Thánh Nam Nữ – Tv. 14) – Bùi Ninh (ĐC)
Ai sống đời công chính (CN 10 TN A – Tv. 49) – Bùi Ninh (ĐC)
Ân tình Thiên Chúa (Lễ Thánh Tâm – Tv. 102) – Bùi Ninh (ĐC)
Anh em cứ xin – Bùi Ninh (TCTM)
Ánh tôn nhan (CN 3 PS B – Tv. 4) – Bùi Ninh (ĐC)
*
B. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim (CTT)
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim (MPS)
*
Bài ca mới – Hoàng Kim (TV)
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim (TV)
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim (TV)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ngọc Hân – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

*
Bánh ta nuôi sống – Ngọc Hân (NSHĐT)
Bước đi với Ngài – Ngọc Hân (TCTM)
*
Ca khen tình yêu Chúa Trời – Ngọc Hân (CN.HL)
Ca ngợi Mẹ – Ngọc Hân (ĐM)
Cậy lòng Chúa nhân từ – Ngọc Hân (CH)
Có Chúa trong đời – Ngọc Hân (CN.HL)
Con chỉ ước mơ – Ngọc Hân (CN.HL)
Con Chúa làm người – Ngọc Hân (MGS)
Con đi tìm Chúa – Ngọc Hân (CN.HL)
Cùng Mẹ con đi – Ngọc Hân (ĐM)
Cuộc đời khi có Chúa – Ngọc Hân (CN.HL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ (TCTM)
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ (CT)
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TT.TT)
Bao la lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ (LTXC)
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cao Minh Thắng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia (CN II TN B) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN IV TN B) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN VI TN B) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN VII TN B) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN XIII TN C) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN XIV TN C) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN XV TN C) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Ân tình không phôi pha – Cao Minh Thắng (HP)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trùng Dương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bàn thánh Chúa – Trùng Dương (NL)
Bao la hơn biển sóng – Trùng Dương (CN.HL)
Bêlem ơi! Nơi Chúa sinh ra – Trùng Dương (MGS)
Bóng chiều tắt rồi – Trùng Dương (CN.HL)
Bước theo Mẹ – Trùng Dương (ĐM)
*
Cảm tạ hồng ân – Trùng Dương (CN.HL)
Cánh đồng truyền giáo – Trùng Dương (TG)
Cát bụi – Trùng Dương (CH)
Con dâng lên Mẹ – Trùng Dương (ĐM)
Con đi tìm Ngài vì đã gặp Ngài – Trùng Dương (CN.HL)
Con nay trở về – Trùng Dương (MC)
Con tiến vào đền thánh – Trùng Dương (NL)
Của lễ con dâng – Trùng Dương (DL)
Của lễ dâng Ngài – Trùng Dương (DL)
Cùng Mẹ bước theo Chúa – Trùng Dương (HP)
Cùng về bên Chúa – Trùng Dương (NL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ các Thánh Tử đạo – Đỗ Vy Hạ Phạm Đức Huyến (CT)
*
Bài ca của Chúa – Phạm Đức Huyến (CBN)
Bài ca dâng Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (ĐM)
Bao nhiêu là ơn phúc – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (CN.HL)
Bên hang đá Bêlem – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (MGS)
Bộ lễ Hương Kinh – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (BL.KN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Ai cho con – Vũ Đình Ân (NL)
Ai lên nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
Ai vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
Ẩn thân vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
*
Bài ca dâng Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (ĐM)
Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân (DL)
Bao nhiêu là ơn phúc – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (CN.HL)
Bên hang đá Bêlem – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (MGS)
Bộ lễ Hương Kinh – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (BL.KN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Ánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai cao trọng – Hải Ánh (CT)
*
Bài ca cảm tạ – Hải Ánh (CN.HL)
Bài ca cuối cùng – Hải Ánh (CN.HL)
Bài ca vinh thắng – Hải Ánh (CT)
Bao la ôi tình Chúa – Hải Ánh (CN.HL)
Bộ Lễ Dân tộc – Hải Ánh (BL.KN)
Bộ Lễ Thiên thần – Hải Ánh (BL.KN)
Bông hồng tươi – Hải Ánh (CT)
* Tiếp tục đọc