*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Chúa đã sống lại – Hiền Hòa
*
Bài ca thống hối – Hiền Hòa
*
Cất tiếng tạ ơn – Hiền Hòa
Có Chúa trong cuộc sống – Hiền Hòa
Con đi tìm Chúa – Hiền Hòa
Con đường Thánh Giá – Hiền Hòa
Con không thể làm tôi hai chủ – Hiền Hòa
Con ra về – Hiền Hòa
Con tìm Chúa – Hiền Hòa
Con tựa nương nơi Chúa – Hiền Hòa
Con xin dâng – Hiền Hòa
Con xin dâng lên Mẹ – Hiền Hòa
Của lễ cậy tin – Hiền Hòa
Của lễ tiến dâng – Hiền Hòa
* Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Teresa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca tình ái – Teresa
Bánh bởi trời – Teresa
Bên lòng Chúa – Teresa
*
Các thánh nam nữ – Teresa
Có Chúa là có tất cả – Teresa
Con đi tìm Chúa – Teresa
Con tạ ơn Chúa – Teresa
Của lễ hiến dâng – Teresa Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoài Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave, Maris Stella – Hoài Đức
*
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Hoài Đức
Bí tích nhiệm mầu – Hoài Đức
*
Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên
Cao cung lên – Hòa âm Liên Bình Định
Cao cung lên – Hòa âm Ngọc Linh
Cao cung lên – Hòa âm Tiến Linh
Cất tiếng ca mừng – Hoài Đức Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
*
Bài ca mới – Hoàng Kim
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim
*
Ca nhập lễ: Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca tâm niệm – Hoàng Kim
Ca tâm niệm (Suy tôn Thánh giá) – Hoàng Kim
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần – Hoàng Kim Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hồng Trần Phạm Đình Đài – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Mồng 1 Tết – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Bao người thấy tôi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Biển đời có Mẹ – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bông hồng hạnh phúc – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bước đường trần – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bước vào tình yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Nguyễn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Ave Maria – Hải Nguyễn
*
Ba mầu nhiệm chính – Hải Nguyễn
Ba ông vua – Hải Nguyễn
Bài ca thân ái – Hải Nguyễn
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
Bộ lễ Anh đào – Hải Nguyễn
Bộ lễ Huyền ca – Hải Nguyễn
Bộ lễ Tây nguyên – Hải Nguyễn
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Alleluia ( Lễ hôn phối ) – Đỗ Vy Hạ
*
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Bên tòa Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Bởi vì Chúa – Đỗ Vy Hạ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm hồng ân –  Ân Đức
*
A.
*
Ân huệ tình yêu –  Ân Đức
*
B.
*
Bài ca linh mục –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca nhân chứng –  Ân Đức
Bài ca Trang Nứa – Ân Đức
Biết Chúa, biết con –  Ân Đức
Biết lấy gì – Ân Đức & Thông Giáo
Bổn phận của con – Ân Đức
*
C. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ân Duy – Thư viện Thánh ca (Pdf)

*
Ai muốn theo Ta – Ân Duy (TG)
*
Bài ca niềm tin – Ân Duy (TG)
Bài ca tôn vinh – Ân Duy (NL)
Bài học yêu thương – Ân Duy (TLTCPVK)
*
Cảm nghiệm – Ân Duy (TLTCPVK)
Câu hát tạ ơn – Ân Duy (TG)
Chúc vinh Mẹ – Ân Duy (ĐM)
*
Dâng lời chúc tụng – Ân Duy (TG) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai người có hiểu – Thái Nguyên (ĐM)
Alleluia! Alleluia! – Thái Nguyên (MGS)
Ánh sáng Bêlem– Thái Nguyên (MGS)
Ánh sáng Bêlem – Thái Nguyên (HX)
*
Bài ca tình yêu – Thái Nguyên (CN.HL)
Bài ca yêu thương – Thái Nguyên (CN.HL)
Bàn tay Ngài – Thái Nguyên (CN.HL)
Bạn tình của lòng tôi – Thái Nguyên (HP)
Bên Mẹ chiều về – Thái Nguyên (ĐM)
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên (CT)
Biến đổi đời con – Thái Nguyên (CN.HL)
Biến hình đổi dạng – Thái Nguyên (TCTM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vinam – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

25 năm ân phúc chan hòa – Vinam (TCTO)
*
Alleluia (CN PS C) – Vinam (ĐC)
Ánh mắt nhân từ (Tv. 6) – Vinam (TV)
*
Bánh hóa nhiều (Lễ Mình Máu Thánh Chúa C) – Vinam (TCTM)
Bên cung điện (Tv. 70) – Vinam (NL)
Bên Mẹ Mân Côi – Vinam (ĐM)
Bước tới thiên nhan – Vinam (NL)
Bước theo Thần khí – Vinam (CTT) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nhật Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Có Chúa trong đời 1 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 2 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 3 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 4 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 5 – Nhật Tân (CN.HL)
Con cứ ngỡ rằng – Nhật Tân (MC)
Con đường tình yêu – Nhật Tân (CN.HL)
Con trở về bên Ngài – Nhật Tân (MC)
Con xin dâng Mẹ – Nhật Tân (ĐM)
Công ơn cha mẹ – Nhật Tân (CM)
Cùng con bước đi – Nhật Tân (CN.HL) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bùi Lữ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ánh dương rực rỡ – Bùi Lữ (MPS)
Ánh xuân tràn lan – Bùi Lữ (X)
*
Bài ca Giáo lý viên – Bùi Lữ (NSHĐT)
Bài ca Sinh viên Bùi Chu – Bùi Lữ (NSHĐT)
*
Ca tạ lễ – Bùi Lữ (KL)
Con đường tình yêu 1 – Bùi Lữ (MC)
Con đường tình yêu 2 – Bùi Lữ (HP) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Luật (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai có thể – Hoàng Luật (TH)
Ân huệ Chúa – Hoàng Luật (TH)
*
Cảm tạ tình Chúa – Hoàng Luật (TH)
Con nâng hồn lên – Hoàng Luật (TH)
Con thuộc về Chúa 1 – Hoàng Luật (TH)
Con thuộc về Chúa 2 – Hoàng Luật (TH)
*
Chỉ Chúa mà thôi – Hoàng Luật (TH) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Nhung – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Nhung (CT)
*
Bài ca người thừa sai – Nguyên Nhung (TG)
Bước chân trở về – Nguyên Nhung (MC)
*
Có chi sánh nổi – Nguyên Nhung (CN.HL)
Cùng Mẹ tri ân Chúa – Nguyên Nhung (ĐM)
*
Chúa đã sống lại – Nguyên Nhung (MPS)
Chúc tụng Chúa – Nguyên Nhung (CN.HL) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bàn tay yêu thương – Trịnh Vĩnh Thành (NTN)
*
Con biết lấy gì – Trịnh Vĩnh Thành (DL)
Con đi tìm Ngài – Trịnh Vĩnh Thành (CN.HL)
Con quyết theo Ngài – Trịnh Vĩnh Thành (MC)
Con xin tạ ơn – Trịnh Vĩnh Thành (TCTO)
*
Chia sẻ – Trịnh Vĩnh Thành (NSHĐT)
Chúa là mùa xuân – Trịnh Vĩnh Thành (X)
Chung lời ngợi khen – Trịnh Vĩnh Thành (NL)  Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Liên Bình Định – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia – Liên Bình Đinh (HP)
Alleluia – Liên Bình Định (HX)
Alleluia – Liên Bình Định (MPS)
Alleluia, Amen – Liên Bình Định (MPS)
Ave Maria – Liên Bình Định (ĐM)
*
Ba Ngôi Thiên Chúa – Liên Bình Định (CBN)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (NL)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (TV)
Bụi tro – Liên Bình Định (MC) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ái Diệu Vy Linh (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
75 năm hồng phúc – Ái Diệu Vy Linh (TCTO)
*
Á Thánh Maria Teresa Ledochowska – Ái Diệu Vy Linh (CT)
Ánh mắt Chúa – Ái Diệu Vy Linh (CN.HL)
*
Ba Ngôi thượng trí – Ái Diệu Vy Linh (CBN)
Bên Mẹ La Vang – Ái Diệu Vy Linh (ĐM)
Bình minh thức giấc – Ái Diệu Vy Linh (CN.HL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Xuân Chiến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bài ca đêm Giáng Sinh – Phạm Xuân Chiến (MGS)
Bình an của Chúa – Phạm Xuân Chiến (TCTO)
Bụi tro thân con – Phạm Xuân Chiến (CN.HL)
*
Ca mừng Mẹ Thiên Chúa – Phạm Xuân Chiến (ĐM)
Ca mừng Thánh Martino – Phạm Xuân Chiến (CT)
Câu hò dâng Chúa – Phạm Xuân Chiến (DL)
Con đường Giêsu – Phạm Xuân Chiến (CN.HL)
Cùng với Mẹ con dâng – Phạm Xuân Chiến (DL)
Cuộc đời Thánh Martino – Phạm Xuân Chuến (CT) Tiếp tục đọc