Ai muốn theo Ta (Lc. 14) – Huy Hoàng.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ai muốn theo Ta, mà không từ bỏ cha mẹ, từ bỏ bạn bè, ruộng vườn, từ bỏ anh em, thì không xứng đáng để làm một tôi trung, thì không xứng đáng để làm môn đệ của Ta.

1. Ai đi theo Ta mà vai không vác thập tự, là người đi theo, như khách qua đường mà thôi. Ai không chấp nhận mỗi ngày vác thập giá mình mà bước theo Ta, sẽ không thể theo đường của Ta.
Tiếp tục đọc

Ai tôn mình lên (Lc. 14) – Huy Hoàng.

Chúa Nhật 22C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Khi con được mời được mời dự tiêc cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất kẻo lỡ có người cao trọng, cao trọng hơn con cũng được mời. Chủ nhà mời con, nói cho con: Xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ con bẽ bàng đứng dậy đi vào chỗ cuối, ôi bao ê chề.

ĐK. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Kiêu căng tự mãn sẽ bị hạ xuống. Sống đời khiêm nhường sẽ được Thiên Chúa nâng lên.
Tiếp tục đọc

Ai nâng mình lên (Lc. 14) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 22C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Khi được dự tiệc cưới, đừng ngồi vào chỗ nhất. Kẻo có người trọng hơn cùng dự tiệc cưới. Chủ sẽ đến nói rằng xin nhường chỗ cho người này. Bấy giờ người bẻ mặt đi ngồi chỗ rốt hết.

ĐK. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Tiếp tục đọc

Ai muốn theo Ta (Lc. 14) – Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
1. Ai muốn theo Ta trở thành môn đệ của Ta. Hãy bỏ cha mẹ vợ con và cả mạng sống. Ai muốn theo Ta hãy vác thập giá của mình. Hãy vác theo Ta trở nên môn đệ của Ta.

ĐK. Nguyện xin Chúa dẫu muôn thử thách gian nan. Đường thập giá trổ sinh hoa trái thơm ngọt. Nguyện yêu Chúa trái tim bừng lên lửa mến. Nguyện son sắt tín trung một mình Ngài thôi.
Tiếp tục đọc

Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Lc. 14) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
1. Hãy sống khiêm nhường cùng với anh em, sẽ được nâng lên với Chúa trên Trời, những ai mọn hèn, Chúa đặt lên cao. Biết sống yêu thương như Chúa đã yêu, biết sống ngay lành khoan nhân thứ tha, phúc đức cho người trong sáng khiêm nhường.

2. Phúc đức cho người hiền đức khiêm nhu, Chúa Trời ban cho hạnh phúc Thiên Đàng, sống đời mọn hèn, đơn nghèo, yêu thương. Biết sống khiêm nhường như Chúa ngày xưa, chớ quá lo sợ nhân loại ghét chê, Chúa sẽ ban tặng ân phúc trên Trời.
Tiếp tục đọc

Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 16C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Ai được cư ngụ, cư ngụ trên núi Thánh của Ngài.

1. Đó là người thanh liêm luôn thực thi công chính trong đời sống nơi trần gian. Trong lòng luôn suy nghĩ những điều tốt lành thôi, luôn không nói năng vu vạ.
Tiếp tục đọc

Ai được vào (Tv. 14) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 16C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa ai được vào ngự trong nhà Chúa.

1. Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chằng vu oan.
Tiếp tục đọc

Ai là Mẹ Ta (Mc. 3) – Thanh Bình.

Chúa Nhật 10B Thường Niên.
*
ĐK. Ai là thân nhân Ta. Ai là anh em Ta. Ai là Mẹ của Ta. Chính người nghe lời Ta. Ra về thi hành đi. Ấy là người con của Ta.

1. Những ai nghe lời Chúa, thực thi trong cuộc sống, hãy mau vang lời Ngài truyền ban. Vì ngoài Lời Thiên Chúa, chẳng còn lời dẫn đưa trọn kiếp người về quê Trời.
Tiếp tục đọc

Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 16C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa.

1. Đó là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay, điều ngay lẽ thật. Bụng nghĩ sao nói ra như vậy, miệng lưỡi người chẳng hề vu oan.
Tiếp tục đọc

Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 15C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.

1. Lạy Thiên Chúa! Phần con dâng Chúa lời nguyện, lạy Chúa Trời này giờ phút thi ân. Nguyện xin đáp lại vì ơn cả nghĩa đầy, bởi Ngài trung tín luôn ban xuống ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Ai sẽ được vào (Tv. 14) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 22B Thường Niên & Chúa Nhật 16C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ.
*
ĐK. Ai sẽ được vào, sẽ được vào ngự trong nhà Chúa? Ai sẽ đi lên, sẽ ở trên núi thánh của Ngài?

1. Là người sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay chính. Lòng nghĩ suy công bình, miệng chẳng tính vu oan. Tiếp tục đọc

Ai ăn Thịt Ta *- Kim Long.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Ai ăn Thịt Ta và ai uống Máu Ta. Người ấy sẽ ở trong Ta và được Ta ở trong tâm hồn.

1. Vì Thịt Ta chính là của ăn. Và Máu Ta thật là của uống.
Tiếp tục đọc

Anrê Kim Thông (15.07) *- Huỳnh Minh Kỳ.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Đoàn con đây đó hôm nay hợp tiếng ca mừng, mừng khen thánh nhân An-rê Tử Đạo Việt Nam. Niềm tin sắt đá không bước chân qua Thập Tự, đức tin kiên cường thề chết không hề vấn vương.

ĐK. An-rê Kim Thông xin Người ghé mắt đoái trông. An-rê Kim Thông xin thương lắng nghe đoàn con. An-rê Kim Thông xin Người ghé mắt đoái trông. An-rê Kim Thông cho con biết noi gương Người.
Tiếp tục đọc

Anê Lê Thị Thành (12.07) *- Mai Nguyên Vũ.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)
*
ĐK. Từ làng quê Phúc Nhạc đẹp xinh, Người như thánh Gióng nhỏ vươn lên. Người phụ nữ dám đứng đối mặt với cường quyền. Rừng gươm giáo, thú dữ, khổ hình chẳng sờn lòng. Là phụ nữ kém gì hùng anh, làm rạng danh Giáo hội Việt Nam.

1. Sắc vua tiêu diệt đạo, coi thường như lá cỏ. A-nê Lê Thị Thành, lao tù không khiếp sợ. Bọn “Hùm Xám” điên cuống tấn công, Mẹ anh dũng đầy vết thương, vẫn vui cười: tà áo nở đầy hoa hồng.
Tiếp tục đọc

Ai yêu mến Ta (Ga. 14) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Lệ Hằng.
*
ĐK. Ai mến Ta thì sẽ giữ lời Ta, Chúa là Cha sẽ yêu mến người ấy (và thương tình tỏ mình cho người ấy) Ta sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần, để ở với phàm nhân tới tận thế (và sẽ thương phù trợ tới tận thế)

1 Ai mến yêu Ta trong đời thì hãy giữ lời, vì lời của Ta thật ra là lời Thiên Chúa. Chính Ta đây là luôn sống ở trong Cha, bao giờ từ giã Ta sẽ về cùng Cha Al-lê-lu-ia.
Tiếp tục đọc

Anh em hãy học cùng ta (Mt. 11) *- Hiền Hòa.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 22.4.2022)
*
ĐK. Anh em hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành, khiêm nhường. Anh em hãy học cùng Ta, vì Ta hết dạ yêu thương. Anh em hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành, khiêm nhường. Anh em hãy học cùng Ta, vì Ta giàu lòng xót thương.

1. Tim đèn leo lét Ta đã chẳng nỡ dập tắt đi. Cây sậy dập nát Ta đã chẳng nỡ để héo tàn. Muôn đời Ta vẫn một lòng thương xót chẳng đổi thay. Vẫn hằng tha thứ cho người tội lỗi thành tâm trở về.
Tiếp tục đọc

Ai yêu mến Thầy (Ga. 14) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy.

1. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con. Người nhắc nhở bảo ban mọi điều răn Thầy xưa đã nói. Đừng để lòng xao xuyến bởi Thầy chính là niềm vui.
Tiếp tục đọc

Ai không có tội (Ga. 8) *- Nguyễn Mộng Huỳnh.

Thánh Ca Tin Mừng.
*
1. Đã bao nhiêu lần ta cầm đá ném người anh em? Đã bao nhiêu lần ta xét đoán những người chung quanh? Đã bao nhiêu lần ta giận dữ kết tội anh em? Đã bao nhiêu lần gieo lời ác giết người oan khiên?

ĐK. Ai không có tội thì ném đá đi. Ai không có tội thì lên án đi. Ai không có tội thì xét đoán đi. Ai không có tội thì mau xuống tay.
Tiếp tục đọc

Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Ngọc Linh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Ai sống đời công chính Chúa ban muôn ơn lành.

1. Đức Chúa là Thượng Đế chí tôn nay Người lên tiếng, nay Người lên tiếng từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập muôn loài. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ, hy lễ toàn thiêu hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Ai sẽ vào *- Phạm Liên Hùng.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Ai sẽ được vào được vào nhà Chúa. Ai sẽ được vào được vào nơi thánh cung.

1. Là người có một tâm hồn đoan chính, là người sẵn một lương tâm ngay lành, người không toan tính người không mưu kín, người không dối quanh.
Tiếp tục đọc