Dòng sông ơn thánh – Nguyễn Văn Tuyên.

Thể hiện: Mỹ Lệ (Tải về)

Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
1. Đời sống như dòng sông từ Chúa. Dòng sông Chúa yêu thương đời con vui yên lành. Nguyện xin cao rao Chúa tình thương. Dù khó nguy sầu vương cùng Chúa đi trên đường.

ĐK. Và dòng sông đó thờ kính Chúa thiết tha. Tình Chúa quá bao la hải hà. Và dòng sông đó ngủ yên với ân thiêng. Bàn tay Chúa ru con êm đềm. Tiếp tục đọc

Dâng về Thánh Tâm *– Giang Ân.

Thánh Thể – Thánh Tâm.
*
1. Hiệp nhau đây dâng lời cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương hải hà. Yêu thế trần đang chịu nỗi khổ đau. Một tình yêu, một tình yêu tự hiến. Máu tuôn tràn từ thập giá ngất cao.

ĐK. Tình yêu đó đã khởi nguồn cứu độ. Cho con người được hạnh phúc an vui. Ôi Giê-su nguồn yêu thương tuyệt đối. Nguyện suốt đời lòng mến không nhạt phai. Tiếp tục đọc

Dụ ngôn Nước Trời *– Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
(Chúa Nhật 11B Thường Niên) (Chúa Nhật 17A Thường Niên.
*
1. Ta nên so ví gì đây khi nghĩ về Nước Trời? Như ai lo xới ruộng nương gieo giống hạt trên đất. Ban đêm hay sáng ngày sang dù thức hay ngủ say, dù biết hay không hạt lúa vẫn nẩy mầm mọc lên.
Chính Chúa đứng đó Người làm cho lúa mọc lên. Chúa vẫn đứng đó Người làm cho lúa trổ đòng. Chính Chúa đứng đó Người làm cho lúa bội thu. Chúa vẫn đứng đó thương làm cho lúa đầy kho. Tiếp tục đọc

Dâng (1) *- Nguyễn Duy.

Dâng Lễ. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 22.11.2006)
*
1. Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu chân thành, này tấm bánh đây rượu nho thơm ngát. Nguyện dâng Chúa đôi bàn tay con hiến, Chúa thương chấp nhận ban phước lành tháng năm.

ĐK. Nguyện dâng Chúa tâm tình con thiết tha, xin Cha thương ủ ấp trái tim hồng. Nguyện dâng Chúa bánh rượu thơm trắng trong, xin trung kiên mến yêu Ngài hết lòng. Tiếp tục đọc

Dâng lên Chúa *- Nguyễn Duy.

Dâng Lễ. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 22.8.200)
*
ĐK. Dâng lên Chúa cuộc đời hy sinh với tình yêu son sắt trong niềm tin. Dâng lên Chúa muôn lời tri ân vì tình Chúa yêu con vô ngần.

1. Một lần hiến dâng cho muôn lần là hạnh phúc xóa tan đau buồn. Này lòng con nguyện xin tiến dâng được tận hiến trọn cả xác thân. Tiếp tục đọc

Dâng lên Chúa – Duy Thiên.

ĐK. Dâng lên Chúa bánh miến và rượu nho khiết tinh, góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa chí thánh là con Cha chí nhân, như khi xưa Người dâng hiến cho nhân trần.

1. Như trầm hương bay lên trước tòa Thiên Chúa. Như lời kinh con dâng trước ngai tòa cao. Con thành tâm xin Chúa thương nhận lễ vật, sai Sứ thần dâng về trước thiên nhan. Tiếp tục đọc

Dâng lên Chúa * – Hoàng Đan.

ĐK. Nguyện dâng lên Chúa bánh thơm rượu nồng. Nguyện xin Cha thương đoái trông lễ vật.

1. Lễ vật hôm nay dâng lên thơm hương lúa mới. Nồng nàn tin yêu nơi Cha ướp men rượu nho. Cầu xin Cha thánh hóa cho lễ vật dâng. Làm thành nguồn sống dưỡng nuôi linh hồn con. Tiếp tục đọc

Dâng Chúa * – Hoàng Đan.

1. Hiến lễ tinh tuyền, thành tâm xin dâng về Chúa. Bánh miến rượu nho, tinh hoa đất ruộng tươi màu. Hiệp dâng lên Chúa, nguyện xin ghé nhìn đoái trông. Xin thương chúc lành, thành Thần lương nuôi đoàn con.

ĐK. Chúc tụng, chúc tụng, chúc tụng Chúa tể càn khôn. Cám tạ, cám tạ, cám tạ tình Ngài mến thương. Tiếp tục đọc

Dâng lên * – Phanxicô.

Dâng Lễ – (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 22.4.2005)
*
1. Dâng lên Chúa đây bánh thơm rượu ngon nương đồng. Nguyện dâng Chúa đời sống và những vui buồn. Dâng lên là dâng những lo sợ, những nức nở, những khó nghèo. Dâng lên là dâng tương lai mở, muôn hoa nở, nắng tươi hồng.

ĐK. Dâng trái tim thơ, đến trong cuộc sống vui buồn nào ai ngờ. Sống trong tình Chúa êm đềm và bình an. Tiếp tục đọc

Dâng lên Chúa * – Duy Thiên.

ĐK. Dâng lên Chúa bánh miến và rượu nho khiết tinh, góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ thánh và Con Cha chí nhân, như khi xưa Người dâng hiến cho nhân trần.

1. Như trầm hương bay lên trước tòa Thiên Chúa, như lời kinh vang lên trước ngai tòa cao. Con thành tâm xin Chúa thương nhận lễ vật, sai sứ thần dâng về trước Thiên Nhan. Tiếp tục đọc

Diệu kỳ đường lối Chúa * – Kim Đường.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 19.06.2021)
*
ĐK: Tôi sẽ hát bằng cuộc đời của tôi. Tựa bài ca dệt những giai điệu lạ. Bao thăng trầm khi sóng gió ngả nghiêng. Những vui buồn quyện đan thành câu hát. Tôi sẽ hát bằng cuộc đời của tôi. Lời tri ân tình Chúa ôi cao vời. Bao bước đường ghi dấu bấy hồng ân. Có đáng gì mà Chúa đoái thương vô ngần.

1. Đường lối Chúa! Mọi đường lối Chúa ôi sâu thẳm thay. Vượt xa lắm, vượt ngàn mây thẳm trí tâm phàm nhân. Chúa đã trưng dụng những con đường cong, điểm những ơn thiêng viết nên thẳng hàng. Diệu kỳ biết bao! Tiếp tục đọc

Dâng lời ca ngợi (Mc. 5,21-43) * – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 13B Thường Niên (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Sơn Túi Đỏ (Tải về)
*
1. “Lạy Ngài xin thương cứu giúp con thoát cơn đoạn trường. Cầu được Ngài thương đặt bàn tay cháu sẽ lành ngay”. “Hôm nay đừng sợ vì trẻ thơ được cứu nhờ tin”. Tới nơi trông nhìn Ngài cầm tay em đứng dậy ngay.

ĐK. Linh hồn tôi ơi mau dâng lời ca ngợi Thiên Chúa. Vì biết bao việc thật lạ lùng chính Chúa đã làm. Toàn thể thân tôi mau dâng lời ca ngợi Danh Thánh. Vì những ơn lành ngàn hồng ân Chúa ban nhân trần. Tiếp tục đọc

Dầu sống dầu chết (Rm. 8) * – Nguyễn Như.

Ca Nhập Lễ – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11.
*
ĐK. Mặc dầu là sự sống, dầu sự chết, khổ đau hay tương lai xa gần, dẫu thiên thần trời cao, không chi tách rời được tình yêu Chúa ra khỏi lòng ta, không chi bắt buộc được tình yêu Chúa ta phải lìa xa.

1. Chính Chúa sai Con Một vì yêu xuống trần, mặc thân xác, chết nhục thân để cứu phàm nhân. Lòng trời ai suy thấu, ôi lạ lùng thay, những con người được trở nên công chính thẳng ngay. Tiếp tục đọc

Dụ ngôn Nước Trời (Mc 4, 26-34) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 11B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Nước Trời giống như người kia gieo giống. Dầu thức hay ngủ hạt cứ nẩy mầm. Một hôm nhờ đất cho thành mạ. Trổ bông sinh ra nhiều lúa chắc. Nhìn xem Nước Trời giống như hạt cải. Khi gieo bé hơn tất cả mọi loài. Nhưng khi mọc lên lớn hơn mọi cây. Chim trời về đây khi mỏi cánh bay.

ĐK: Hỡi người ơi! Ngày mùa sau cùng rồi sẽ đến. Hãy thành tâm xây dựng tâm hồn đầy thánh ân. Ngài sẽ đến lúc nào ta biết được đâu. Sống niềm tin dầu cho hôm nay bao khổ sầu. Tiếp tục đọc

Dân Ta hỡi – Ân Đức (Lm.)

ĐK 1: Dân ta ơi! Ta đã làm gì ngươi, đã làm chi, khiến ngươi phải phiền lòng.
ĐK 2: Lạy Thiên Chúa chí thánh, lạy Thiên Chúa oai hùng. Lạy Thiên Chúa muôn đời hằng hữu, xin thương xót chúng con.

1. Phải chăng vì Ta đã cứu thoát ngươi khỏi đất Ai Cập, mà ngươi dọn sẵn cây thập giá cho Cứu Chúa của ngươi. Tiếp tục đọc

Dạ khúc nguyện cầu – Ân Đức (Lm.)

ĐK: (Chiều tà bóng ngả cô đơn) Chúa ơi! Tháng năm đời con chiều tà bóng ngả cô đơn (cuộc đời quạnh hiu). Chúa thương ở lại cùng con (í a) đêm ngày, cho bùng cháy lên lửa mến, cho hồn lắng vơi ưu phiền Lời Chúa bao êm đềm.

1. Đời con mấy lúc sẽ qua đi nghe tàn phai. Tuổi nào thật như nước, nước trôi, trôi qua cầu. Tuổi nào như hoa, hoa đã phai màu. Tuyết sương đã nhuộm mái đầu bạc phơ. Tiếp tục đọc

Dòng đời – Ân Đức (Lm.)

1. Dòng đời cuộn trôi năm tháng, tháng năm đà đếm được mấy mươi, một thoáng qua mau như nước trôi, nước chảy qua cầu. Bèo dạt (mà) mây trôi cuộc trần gian một kiếp con người như là giấc mộng mà thôi. Trăm năm trong cõi người ta chỉ là ngọn cỏ cành hoa, nay còn rồi mai mất tìm đâu nơi chốn xưa? Nhân sinh kẻ đến người đi, đi rồi còn mang được gì? Trở về hai bàn tay trắng đất bụi trở về bụi đất.

ĐK: Xin Chúa dạy chúng con đếm tháng ngày (là) đời mình sống ngõ hầu (mà) tâm trí được khôn ngoan. Vì đối với Chúa: ngàn năm cũng như một ngày và một ngày ví thể ngàn năm. Tiếp tục đọc

Dâng hoa 2 – Hồng Bính.

Thể hiện: Nguyễn Minh Cường (Tải về)

ĐK. Trước Tòa (mà) bừng sáng, nến với hoa, chúng con mến Mẹ (í a) trọn niềm, trọn niềm (í a) kính dâng. Kính dâng muôn đóa hoa đẹp, với tấm lòng trẻ thơ, con hái về dâng tiến, Mẹ thương mà nhận cho.

1. Hoa trắng đẹp Mẹ ơi, dâng tiến Mẹ Tình Yêu, như hoa trắng vô ngần, tâm hồn con trắng trong. Và đây, bông hoa đỏ thắm tươi, khắc ghi một khối tình, khối tình đoàn con thơ bé, xin dâng Mẹ Tình Yêu. Tiếp tục đọc

Dâng Mẹ ngàn hoa * – Minh Quân.

Dâng hoa Đức Mẹ (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 13.10.2020)
*
1. Xin dâng Mẹ ngàn hoa, ngàn vạn hoa tươi đượm thắm ân tình, từ đồng quê con hái về dâng tiến trước ngai Mẹ yêu. Hoa muôn màu đẹp tươi, hòa cùng muôn ánh nến lung linh, và lời kinh xin làm của lễ kính dâng lên Mẹ không hề ngưng.

ĐK. Nguyện Mẹ nhận lấy lòng thành đoàn con dâng tiến về với muôn tâm tình của lòng mến yêu. Khấn xin Mẹ hiền ban xuống muôn ơn lành dìu đoàn con về  tới quê Trời. Tiếp tục đọc

Dâng Mẹ gia đình* – Hiền Hòa (Sr.)

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.5.2019)

Thể hiện: Nguyễn Việt Hoàng Nguyên (Tải về)
*
1. Mẹ Ma-ri-a xin đoái thương gia đình chúng con. Trải qua năm tháng cho chúng con vẹn nghĩa thủy chung. Với bao nhiêu gian nan nhọc nhằn khổ đau cay đắng. Biết luôn tin yêu cùng đắp xây tổ ấm gia đình.

ĐK. Nguyện Mẹ luôn ở bên gia đình con ấm êm thuận hòa. Lời kinh thiết tha dâng lên với cả cuộc sống. Một lòng luôn cậy trông cho tình yêu mãi luôn mặn nồng. Mẹ thương đỡ nâng gia đình con hằng thưa: “Xin Vâng”. Tiếp tục đọc