Nếu con nhớ – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
1. Nếu con nhớ thân con là cát bụi nghĩa cuộc đời giờ vĩnh quyết chìm sâu. Còn gì đâu ngoài dăm ba tấc đất, với tháng ngày thêm một nắm cỏ khâu.

ĐK. Thì con ơi! Hãy lo phụng sự lẽ thật mà tìm ra chân đích của kiếp người.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nên Như Núi Đá (Tv. 30) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 9A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Noi Theo Luật Chúa (Tv. 118) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết dạ hết lòng kiếm tìm Người.
Tiếp tục đọc

Nếu các ngươi (Tv. 94) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 3A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa, các ngươi đừng cứng lòng nữa.

1. Hãy tới reo mừng Chúa hãy hoan hô Đấng cứu độ ta. Hãy dâng Chúa những lời cảm tạ hoan hô Người hãy xướng ca.
Tiếp tục đọc

Nước Trời là của họ (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Vì Nước Trời là của họ.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi kẻ bị áp bức. Và luôn ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Và sẽ ban nhiều ơn ích cho người lòng ngay.
Tiếp tục đọc

Niềm tin vào Con Thiên Chúa – Trịnh Vĩnh Thành.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.6.2022)
*
ĐK. Tôi biết biết tin vào ai và xác tín rằng: Đức Ki-tô quyền năng vị thẩm phán chí công. Tôi sống sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, chính Ngài đã yêu mến tôi và thí mạng vì tôi.

1. Ngài đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi sinh được nhiều hoa trái.
Tiếp tục đọc

Niềm tin vững mạnh – Trịnh Vĩnh Thành.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.6.2022)
*
ĐK. Xin ban thêm niềm tin Ngài ơi xin thương giúp con, ban cho lòng khiêm nhường tin vào lòng Chúa xót thương. Để con luôn vững bước và tin tưởng tuyệt đối, phó thác và trông cậy vào sự quan phòng của Chúa.

1. Lòng tin của ngươi mạnh thật người xin gì sẽ được như thế. Hãy luôn tín thác nơi Ngài cầu xin gì Ngài sẽ ban cho.
Tiếp tục đọc

Nếu Muốn Theo Thầy (Mt. 16) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 22A Thường Niên.
*
1. Nếu muốn theo Thầy phải bỏ mình mang thập giá. Nếu muốn theo Thầy phải thực thi ý Cha. Nếu muốn theo Thầy đừng tìm theo ý riêng. Nếu muốn theo Thầy phải mang thập giá mỗi ngày.

ĐK. Vì ai hy sinh mạng sống mình, thì được sự sống Đấng Phục Sinh. Vì được lời lãi cả thế gian, mà thiệt mạng sống được lợi chi?
Tiếp tục đọc

Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Mt. 14) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 18A Thường Niên.
*
1. Chiều đa giăng màn ở nơi hoang vắng dân chúng đông đảo không có thức ăn. Chúa thương dân lành đã đi theo Ngài, Ngài liền hóa bánh dưỡng nuôi mọi người.

ĐK. Chỉ năm chiếc bánh và hai con cá Chúa cho thỏa thuê ấm no lòng dân. Tình Chúa yêu thương nào chi sánh bằng dưỡng nuôi mọi người Ngài đã hiến thân.
Tiếp tục đọc

Niềm vui có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên.

Thánh ca Vào Đời.

Thể hiện: Việt Dzũng (Tải về)

1. Nhìn lên Chúa khi đời con ngàn nỗi sầu. Đến với Chúa đời sống con đẹp thắm màu. Vì cuộc đời nhiều ngang trái và lòng người nhiều gian dối. Nên con tìm về tựa nương bên Chúa cho cuộc đời chan chứa một niềm vui.

ĐK. Con xin cúi đầu ăn năn vì muôn lỗi lầm. Qua bao tháng ngày bỏ Chúa theo phù vân. Xin Cha đón nhận con đây hôm nay trở về. Mong sống lại trong ân tình Cha những tháng năm qua. Tiếp tục đọc

Niềm Vui Chúa Đến (Mt. 11) – La Thập Tự.

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng. (Imprimatur: 01.5.2005 – Gp. Qui Nhơn)
*
1. Các ngươi xem gì trong nơi sa mạc. Có chăng chỉ là cây sậy phất phơ. Thế ngươi xem gì trong nơi sa mạc. Phải chăng là một tiên tri. Đó chính là Gio-an.

ĐK: Xin cho con trí khôn nhận ra chính Ngài. Đang lê chân bước đi giữa nơi phố chợ. Vì Ngài đến, để cho người phong hết bệnh, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại, người què được đi. Tiếp tục đọc

Nước Trường Sinh (Ga. 7) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Hỡi những ai đang khát nước, và những ai tin vào Ta, hãy tiến về bên suối nước, uống nước trường sinh Ta ban. Nếu những người tin uống nước, dòng nước thiêng Ta tặng ban, sẽ hết còn lo khát nước, và được sự sống muôn đời,

1. “Xin thưa Ngài giờ không còn gầu mà giếng lại sâu thì đâu ra nước? Vậy phải chăng Ngài trọng cao hơn tổ phụ Gia-cóp đã cho giếng này? Nhưng con tin Ngài là Ngôn sứ từ bao năm qua từng được tiên báo. Nay mong sao Ngài rộng ban nước để chẳng còn khát được sống trường sinh”.
Tiếp tục đọc

Này con xin đến 1 (Tv. 39) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2AB Thường Niên (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)
*
1. Con đã hết lòng hằng mong đợi nơi Chúa. Ngài nghiêng mình xuống và nghe tiếng con cầu. Chúa cho miệng con hát bài ca mới. Ca khúc dâng Ngài lạy Chúa chúng con.

ĐK. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa. Chúa ơi nay con xin đến để thực thi ý Ngài. Tiếp tục đọc

Nầy Người Đến – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Này Người đến bừng sáng giữa thế gian, soi người hiền đức ban nguồn hồng phúc.

1. Phúc cho người rộng tình giúp đỡ, họ sẽ hạnh phúc đến muôn đời. Tiếp tục đọc

Này là Con Ta yêu dấu (Mt. 3) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

1. Có một Đấng sẽ ngự đến sau tôi, nhưng là Đấng sẽ có quyền hơn tôi. Tôi chẳng đáng cởi dây giày cho Người, tôi chẳng đáng cởi dây giày cho Người. Tôi dùng nước để tẩy rửa anh em như là phép rửa sám hối ăn năn. Chính Người rửa anh em trong Thánh Thần, tất cả đều theo thánh ý Chúa Cha.

ĐK. Các tầng trời mở ra tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta”. Chúa nên nguồn sự sáng đã chiếu dọi trên con. Rửa sạch con trong ơn thánh chính nhờ tình yêu. Tiếp tục đọc

Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 2A.B.C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh Ngài là phúc ơn an bình cho niềm tin con thắm xinh. Ngài là bình minh khai sinh nguồn ơn cứu độ cho đời hạnh phúc mọi nơi.

1. Chúa sống lại rồi sau khi vượt qua đêm tối. Chúa sống lại rồi môn đệ bỡ ngỡ mừng vui. Cho con vượt qua tăm tối đam mê lỗi tội. Cho con vượt qua gian dối ghét ghen hận thù.
Tiếp tục đọc

Noi Gương Thánh Gia (Mt. 2) – Bùi Ninh.

Lễ Thánh Gia – Năm A. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Trời mùa đông đang an lành niềm hạnh phúc Hài Nhi mới sanh. Bỗng Sứ thần tới báo mộng mau thức dậy chạy đi phương xa. Bởi vì vua Hê-rô-đê đòi tru di Hài Nhi thánh vương. Liền vâng theo gấp lên đường Thánh Gia đành một thời tha hương.

ĐK. Xin cho mọi gia đình luôn thắm tình noi gương Thánh Gia, dù cuộc đời sóng gió phong ba, vẫn một lòng tin mến thiết tha. Xin cho mọi gia đình luôn thắm tình noi gương Thánh Gia, dù đường đời nguy khó gian nan, vẫn làm theo ý Chúa truyền ban.
Tiếp tục đọc

Nầy Muôn Dân (Tv. 28) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 1A.B.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Nầy muôn dân, phúc lành Chúa tuôn tràn, Người cho sống bình an.

1. Vinh quang quyền uy nào ca tụng luôn mãi. Hãy đến tôn thờ Chúa thánh thiện và uy nghi.
Tiếp tục đọc

Noi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Lễ Thánh Gia Thất – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Trong giấc ngủ của ông Giu-se thiên thần Chúa hiện ra nói rằng: Mau thức dậy và đem Hài Nhi cùng với Mẹ Người trốn sáng Ai Cập. Giu-se chở che Hài Nhi Ma-ri-a săn sóc Hài Nhi. Gương gia đình noi theo gương Chúa sống giữa đời trọn nghĩa tin yêu.

ĐK. Lạy Chúa! Xin cho con biết sống trọn vẹn thánh ý của Ngài. Nhiệt tâm trong bổn phận và luôn noi gương gia đình Thánh Gia. Lạy Chúa! Xin cho con biết sống trọn niềm mến Chúa yêu người. Bền tâm xây hạnh phúc chăm lo gia đình trong tình Chúa yêu.
Tiếp tục đọc

Niềm Vui Nơi Chúa (Tv. 61) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 8A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được an vui. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được an vui.

1. Chỉ ở nơi Người mà thôi hồn tôi mới được an nghỉ, bởi ơn cứu độ của Người mà tôi mới được yên hàn. Chỉ chính nơi Người là Núi Đá, là nguồn ơn cứu độ của tôi, là thành lũy luôn chở che: Tôi chẳng hề nao núng.
Tiếp tục đọc