Toàn thêt trái đất (Tv. 65) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Tôi tin rằng, nầy tôi tin rằng tôi sẽ được, sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Toàn thêt trái đất (Tv. 65) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Toàn thế trái đất nào tung hô Chúa, tung hô Chúa Trời.

1. Trái đất hãy tung hô Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa chúng ta. Hãy dâng tiến Ngài lời ca khen, hãy thưa với Ngài sự nghiệp Ngài cao cả.
Tiếp tục đọc

Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32) – Viết Chung.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Xin tỏ lòng từ bi của Chúa cho chúng tôi. Như chúng tôi tin cậy vào Ngài.

1. Lời Chúa là lời chân chính. Bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thương việc chính trực công minh. Địa cầu tràn đầy ân sủng của Chúa.
Tiếp tục đọc

Tôi chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22) = Mi Giáng.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Chúa là mục tử hằng yêu thương luôn dìu dắt tôi. Đời tôi no ấm luôn đủ đầy chẳng sợ chi. Đồng cỏ xanh tôi nằm nghỉ, Người bổ sức cho tôi từng ngày. Suối nguồn trong xanh thỏa thuê tắm mát vẫy vùng.
Tiếp tục đọc

Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Ngài.

1. Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phước đức những người giữ lời Chúa răn bảo, họ là những người tận tâm tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Tinh thần nghèo khó (Tv. 145) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn, Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Tiếp tục đọc

Tuân theo thánh ý Ngài – Trịnh Vĩnh Thành.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.6.2022)
*
ĐK. Ai thi hành ý Chúa thì sẽ được hạnh phúc lâu bền, ai làm điều tội lỗi sẽ bất hạnh đến tận ngàn thu. Xin dạy con lắng nghe Lời Chúa, luôn thực thi bác ái công bình và ra đi gieo Lời của Chúa để nước Trời lan rộng khắp nơi.

1. Tuân theo thánh ý Ngài vui sướng hơn tiền rừng bạc bể. Ai làm điều tốt lành là đang thực thi ý Ngài.
Tiếp tục đọc

Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
1. Phúc cho những ai có tinh thần ngheo khó, vì Nước Trời dành sẵn cho các ngươi. Phúc cho những ai hiền lành và khiêm nhường, thì cơ nghiệp dành sẵn cho riêng mình.

ĐK. Tám mối phúc thật là ơn Chúa ban đến với những người thành tâm lắng nghe. Tám mối phúc thật dạy ta lối đi, tám một phúc thật nẻo đường chân lý. Tám mối phúc thật dành cho những ai dám biết kiếm tìm đường ngay bước theo. Tám mối phúc thật dành cho những ai dám sống hết mình niềm tin sắt son.
Tiếp tục đọc

Tám Mối Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai ăn ở hiền lành, họ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

ĐK. Vui lên, vui lên hỡi người có Chúa. Những người có Chúa là có tất cả. Vui lên, vui lên hỡi người có Chúa. Những người có Chúa là có tất cả.
Tiếp tục đọc

Tâm Hồn Nghèo Khó (Tv. 145) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ.

1. Chúa là Đấng trung tín mãi muôn đời. Xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Tiếp tục đọc

Tiến Vào Thánh Đường – Hải Triều.

Nhập Lễ – Lễ Lá.
*
TK. Khi Chúa vào thành thánh dân Do Thái phất lá hò reo, tiên báo Người phục sinh hiển vinh.

ĐK. Nay chúng ta đồng thanh ca hát: Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Khi dân nghe tin Chúa vào Giê-ru-sa-lem, liền ra đón phất lá reo hò.

PDF. –> Lễ Lá – Tiến Vào Thánh Đường

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Chúa Nhật Lễ Lá.
.

Tạ ơn Chúa Xuân – Thanh Lâm (Song Mộc)

Mùa Xuân – Dâng Lễ.
*
Rượu nho bánh thơm kính dâng lên Thiên Tòa. Lời con thiết tha theo trầm hương ngát thơm.

Xuân về con nguyện cầu cho mọi nơi an bình. Cho ngọt thơm trái chín, cho ruộng vườn tươi tốt. Khấn xin Chúa nhân lành cho một năm yên hàn trong mùa Xuân viên mãn, ân tình luôn chứa chan.
Tiếp tục đọc

Tiên Vàn (Tv. 48) – Mi Trầm.

Mồng Một Tết. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Tiên vàn các con hãy tìm Nước Thiên Chúa. Và sự công chính, sự công chính của Người.

1. Hãy nghe đây ngàn muôn dân hỡi. Lắng tai nào hết thảy thế nhân. Người thường dân lẫn người quyền quí, hạng phú gia với kẻ cơ bần.
Tiếp tục đọc

Tin Tưởng Vào Chúa (Tv. 36) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca Lễ Tân Niên Mồng Một Tết.
*
ĐK. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Chính Người sẽ ta tay.

1. Tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Ở trong đất nước được sống yên hàn. Niềm vui của bạn ở nơi Thiên Chúa, Chúa sẽ ban cho bạn được thỏa đáng.
Tiếp tục đọc

Tết Trung Thu (Tv. 135) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.

2. Chỉ có Chúa làm nên những kỳ công cao vời. Tiếp tục đọc

Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Lễ Giao Thừa – Cầu Bình An Cho Năm Mới.
*
1 Phúc thay, ai có tinh thần nghèo khó (ơ) nước trời là của họ. Thật phúc cho ai, thật phúc cho ai.

2. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm cơ nghiệp. Thật phúc cho ai, thật phúc cho ai.
Tiếp tục đọc

Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 14) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Ta là sự sống lại và là cội nguồn sự sống. Ai vững tin vào Ta sẽ không phải chết bao giờ. Ai giữ được lòng thơ ngày nao trời cao vào sống. Ai vững lòng cậy trông đời sau Chúa mau thưởng công.

1. Nếu có Thầy đã từng ở đây em con chẳng chết. Nhưng con đây vẫn luôn tin Thầy là Con Thiên Chúa. Nên con đây vững tâm tin Thầy phải đến thế gian. Lời Thầy phán những gì cầu xin thì Cha sẽ ban, hồng ân chứa chan đời bình an.
Tiếp tục đọc

Tiến Dâng Ngài – Phanxicô.

Dâng Lễ. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 15.12.2015)
*
1. Tiến dâng Ngài này hương hoa cuộc sống, tiến dâng Ngài này hy lễ thương yêu. Những vui buồn đời con biết bao nhiêu, xin dâng lên, Chúa thương nhận lời.

ĐK. Xin dâng lên rượu bánh muôn con người. Xin dâng lên, Chúa thương nhận lời.
Tiếp tục đọc

Tuôn Đổ Phúc Lành (Tv. 28) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1A Thường Niên.
*
ĐK. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân được bình an.

1. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. Thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.
Tiếp tục đọc

Tất Cả Vì Tình Yêu – Kim Long.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Tình yêu làm ta muốn điều Chúa muốn thấm nhuần đời sống ta. Khiến ta mong kiếm tìm điều lành cho mọi người. Yêu thương họ như Thiên Chúa yêu thương họ.

1. Tình yêu mang lại ý nghĩa cho khốn khó và khổ đau, cho thánh giá và quên mình thể hiện tâm ước: Tất cả vì tình yêu.
Tiếp tục đọc