25 Năm chuỗi ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh

nhạc & lời: Đinh Công Huỳnh

tiếng hát: Lê Anh

1.
Biết lấy gì tạ ơn hồng ân Chúa đã tặng ban
Hai mươi lăm năm thăng trầm dầm mưa dãi nắng sớm hôm
Có nỗi buồn nỗi vui cùng bao cơ cực trong đời
Đường dài luôn có nhau đẹp ngời ân tình lên ngôi

Tiếp tục đọc