Trên con đường về quê – Nguyễn Khắc Xuyên

nhạc & lời: Nguyễn Khắc Xuyên

Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ
Con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai
Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ
Con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai?

Tiếp tục đọc

Advertisement