Trường Ca Cha Thánh Đa Minh *- Vũ Đình Ân.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Cùng nhau loan báo (Tv. 95) *– Bùi Ninh.

(Chúa Nhật 2C Thường Niên) (Thánh Đaminh. 08.08). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Một bài ca mới mau hát lên ca ngợi Thiên Chúa. Toàn địa cầu hỡi hãy hát lên ca ngợi Chúa Trời. Mau dâng lời tấu khúc nào ai tôi trung. Cùng chúc tụng ca khen danh thánh của Ngài.

ĐK. Cùng nhau loan báo danh Ngài là Chúa cao quang. Kể cho muôn dân công trình tay Chúa đã làm. Tiếp tục đọc

Thánh Đaminh ngọn đuốc trần gian *– Vũ Đình Ân.

Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh (Tải về)
Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 28.01.2016)
*
1. Ngọn đuốc bừng lên thiêu đốt tim người là thánh Đa Minh. Ngọn đuốc rạng soi trong trời đêm tối là thánh Đa Minh. Ngọn đuốc trần gian nung nấu tim người là thánh Đa Minh. Ngọn đuốc trần gian như ngọn hải đăng là thánh Đa Minh.

ĐK. Cháy sáng, luôn cháy sáng con tim yêu người, cháy sáng, luôn cháy sáng con tim yêu đời. Thánh Đa Minh người bộ hành mang Tin Mừng về muôn nơi, thánh Đa Minh người bộ hành mang tin vui Nước Trời. Tiếp tục đọc