Thánh Giuse, Bạn Đức Nữ Trinh. – Mi Trầm.

Thánh Giuse. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)

Thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy.
*
ĐK. Giu-se Bạn hiền của Đức Nữ Trinh. Trên dương gian nêu gương sáng gia đình, trên thiên cung muôn thiên thần tôn kính, mừng Thánh Giu-se trên trời hiển vinh mừng Thánh Giu-se là mẫu gương gia đình.

1. Giu-se nêu gương đời sống khiết trinh. Giu-se nên gương cuộc đời công chính. Người đã vươn lên như bông huệ, cuộc sống vui tươi trong ê chề, muôn người ngợi khen Thánh Giu-se.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Người lặng thầm – Hồng Bính.

Thánh Giuse.

Thể hiện: Uyên Cadillac (Tải về)

1. Một người lặng thầm như huệ thơm thầm lặng bên Đức Nữ Trinh. Một người lặng thầm như vì sao bắc đẩu giữa trời cao lồng lộng rạng soi khắp gian trần. Một đời lặng thầm lao động vui miệt mài nuôi dưỡng Thánh Gia. Một đời lặng thầm sống nội tâm siêu vời ngắm nhìn con thơ dại là Ngôi Hai Chúa Trời.

ĐK. Giuse bạn hiền Đức Nữ Trinh. Giuse dưỡng phụ Chúa Cứu Thế. Giuse bông huệ thơm ngát hương, sáng ngời gương trung tín. Giuse xin bảo trợ Giáo Hội tựa thuyền đang lênh đênh giữa biển trời mênh mông. Tiếp tục đọc

Dòng dõi Người (Tv. 88) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria (19.03)
*
ĐK. Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

1. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ tình thương ấy xây dựng thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
Tiếp tục đọc

Lạy Cha Thánh Giuse – Bạch Vân.

Thánh Giuse.

Thể hiện:  Phi Nguyễn (Tải về)
*
1. Lạy Cha Thánh Giu-se uy quyền Cha cao sáng muôn đời. Cha cầu bầu Chúa nhậm lời hằng thương ban chan chứa hồng ân. Lạy Cha Thánh Giu-se Cha là gương sống đời công chính. Xin dạy con sống công chính để ngày sau hưởng phúc trường sinh.

ĐK. Giu-se xin Ngài lắng nghe. Lời con kêu xin tha thiết khẩn cầu. Giu-se xin Ngài chở che. Đời con gian nan được sống bình an.
Tiếp tục đọc

Về bên Thánh Giuse – Bạch Vân.

Thánh Giuse.

Thể hiện: Trần Mạnh (Tải về)
*
1. Nào về đây mừng thánh cả Giu-se, mẫu gương lao động tỏa hương thắm nồng. Người trầm lắng cố gắng hy sinh, lo cho gia đình thuận hòa an vui. Nào về đây mừng thánh cả Giu-se, mẫu gương vâng lời nhân chứng giữa đời. Người công chính đã sống khiết trinh, hướng dẫn gia đình luôn sống trong công bình.

ĐK. Hãy đến với thánh cả Giu-se, xin ân phúc nơi Người sống đức ái gia đình, làm trổ hoa sinh trái. Hãy đến với thánh cả Giu-se, xin dẫn lối đưa đường, biết sống thánh giữa đời, làm chứng nhân Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Giuse, Người cha công chính – Bạch Vân.

Thánh Giuse.

Giuse, Người Cha công chính – Trái Tim Yêu Band (Tải về)
*
1. Giu-se, Người cha công chính, luôn sống hy sinh, luôn sống quên mình, âm thầm miệt mài lao động, sống xin vâng cho trọn Thiên ý. Giu-se gương sống nhân hiền, tràn đầy phúc thiêng gương lành tỏa chiếu. Xin thương đoàn con khổ sầu lầm than giữa nơi trần gian.

ĐK. Nguyện xin thánh cả Giu-se cầu bầu cùng Chúa cho con, sống đời bác ái công bình để trở nên người công chính. Nguyện xin thánh cả Giu-se cầu bầu cùng Chúa cho con, sống đời phó thác tin cậy để ngày mai hưởng phúc thiên đàng.
Tiếp tục đọc

Hát mừng Thánh Giuse – Bạch Vân.

Thánh Giuse.

Hát mừng Thánh Giuse – Phi Nguyễn (Tải về)
*
1. Một người thầm lặng thực thi ý Chúa, trọn đời phục vụ làm cha dưỡng nuôi. Một người thầm lặng đọc và suy nghĩ, dấu chỉ Chúa trao trong từng biến cố. Một người âm thầm lặng lẽ hy sinh, yêu thương gia đình không ngại gian khó. Một người âm thầm miệt mài sớm hôm, lo cho gia đình che chở đêm ngày.

ĐK. Người đó là Thánh Cả Giu-se, mẫu gương gia đình miệt mài cần lao. Người đó là Thánh Cả Giu-se, mẫu gương cha hiền, người chồng thủy chung.
Tiếp tục đọc

Xin Thánh Giuse – Vương Diệu.

Thánh Giuse.

Thể hiện: Tú Mỹ.
*
1. Xin Thánh Giu-se, Cha Hằng Cứu Giúp, xin thương cứu giúp bao người khó nghèo khổ đau. Xưa Ngài lo toan cho gia đình thánh, nay Ngài thương giúp bao gia đình khốn khó. Xin Thánh Giu-se, Cha Hằng Cứu Giúp, trong lúc gian nan con đến xin Ngài phù hộ. Chúng con kêu khấn xin Ngài giúp đỡ, đêm ngày tha thiết kêu xin Ngài dủ thương.

ĐK. Nguyện xin Cha Hằng Cứu Giúp, lạy thánh Giu-se, Ngài là dưỡng phụ Con Chúa làm người, xin xót thương. Nguyện xin Cha Hằng Cứu Giúp, lạy thánh Giu-se. Thiết tha nguyện cầu: nguyện Cha dủ thương chúng con.
Tiếp tục đọc

Khấn Cha hằng cứu giúp – Vương Diệu.

Các Thánh.

Thể hiện: Tường Lý.
*
Lạy Thánh Giu-se là Cha Hằng Cứu Giúp. Cha đã giúp đỡ rất nhiều tâm hồn đau khổ chạy đến kêu cầu Cha. Từ trước tới nay Cha đã thương con thế nào, thì từ nay về sau, xin Cha tiếp tục thương con như vậy.

Lạy Cha nuôi Đấng Cứu Thế, xin Cha cầu cùng Chúa Giê-su cho con được những ơn cần thiết trong lúc này. Vì con yếu lòng tin, vì con tội lỗi bất xứng, không đáng Chúa nhận lời con kêu xin, nên con nhờ Cha lo liệu mọi sự cho con.
Tiếp tục đọc

Lạy Thánh Giuse – Vương Diệu.

Các Thánh.

Thể hiện: Trang Thảo.
*
ĐK. Lạy Thánh Giu-se, là Cha hằng cứu giúp, bao người đến cùng Cha đang thiết tha kêu cầu, xin Cha giúp đỡ. Lạy Thánh Giu-se, là Cha hằng cứu giúp, nay con đến cùng Cha, đang thiết tha kêu cầu, xin Cha đoái thương.

1. Giữa bao cảnh khốn cùng, con biết trông ai? Giữa bao chuyện cay đắng con biết nói cùng ai? Xin Cha thương phù giúp, xin Cha thương dìu dắt kẻo con sa ngã.
Tiếp tục đọc

Trông cậy Thánh Giuse – Vương Diệu.

Các Thánh.

Thể hiện: Tú Mỹ.
*
1. Con trông cậy nơi Người, lạy Thánh Giu-se! Người cha đầy tình thương xót, chưa bao giờ Người bỏ con lạc loài. Con trông cậy nơi (i) Người, lạy thánh phụ con. Xin phù trợ con mãi mãi, như xưa rầy Người vẫn thương phù trợ.

ĐK. Ôi Người thương con suốt đời. Ôi Người thương con suốt đời. Tình Người thương vượt quá mây xanh, tình Người thương trải khắp dương gian. Tình Người như cao ngất trời. Tình Người sâu hơn biển cả. Huyền diệu khôn ví, bao la tuyệt vời.
Tiếp tục đọc

Đầy tớ trung tín (19.03) – Vũ Đình Ân.

Ca Nhập Lễ Thánh Giuse Bạn Đức Trinh Nữ Maria.
*
ĐK. Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan Chúa đã đặt lên trông coi gia đình Chúa.

1. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giu-se xin cho con biết tuân hành ý Chúa, luôn biết bảo vệ và chăm sóc gia đình của mình.
Tiếp tục đọc

Ca nguyện kính Thánh Giuse – Nguyễn Duy.

Các Thánh. (Imprimatur: 14.12.2020 – TGP. Sài Gòn)
*
Kính chào Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế. Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài, Mẹ Ma-ri-a đã tin tưởng nơi ngài, Chúa Ki-tô đã lớn lên thành người với Ngài.
Tiếp tục đọc

Hãy đến cùng Thánh Giuse – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Hãy đến cùng Thánh Giu-se, xin người nâng đỡ chở che. Hãy đến cùng Thánh Giu-se, xin người ủi an vỗ về.

1. Chưa thấy ai xin Cha mà vô hiệu, chúng con trao phó cho Cha vụ khó khăn này. Xin Cha nâng đỡ gìn giữ gia đình chúng con.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Giuse 19.03 (Tv. 88) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời, qua muôn thế hệ, miệng con sẽ loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng tín trung.
Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Thợ 01.05 (Tv. 89) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin củng cố việc tay chúng con làm.

1. Khi cả núi đồi tay Chúa chưa tạo dựng nên. Ngài chưa tác sinh nên vũ trụ bao la. Và địa cầu chưa có, Chúa hằng hữu toàn năng. Từ muôn thuở muôn đời, Ngài là Thiên Chúa uy quyền. Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Giuse Thợ (01.05) (Tv. 89) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin củng cố việc tay chúng con làm.

1. Khi cả núi đồi tay Chúa chưa tạo dựng nên. Ngài chưa tác sinh nên vũ trụ bao la. Và địa cầu chưa có, Chúa hằng hữu toàn năng. Từ muôn thuở muôn đời, Ngài là Thiên Chúa uy quyền. Tiếp tục đọc

Thánh Giuse (19.03) (Tv. 88) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Dòng dõi Người sẽ trường tồn, trường tồn đến muôn đời.

1. Con sẽ ca tụng cho đến muôn đời tình thương Chúa Trời. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con đã nói: “Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ.” Tiếp tục đọc

Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng & Thánh Giuse (19.03) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Lòng đang thân vân nay Thiên Thần hiện ra báo mộng. “Này ông Giu-se thuộc dòng tộc Đa-vít hãy nghe. Kìa Ma-ri-a đang mang thai là do Thánh Linh. Tới khi hạ sinh thì đặt tên con là Giê-su”

ĐK. Nguồn tình thương Chúa vốn rộng cao, tuôn trào dạt dào muôn ân và luôn rộng ban cho chư dân. Này một Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai đặt tên là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Tiếp tục đọc