Thánh Luca 18.10 (Tv. 144) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Mọi công cuộc của Chúa hãy ngợi khen Ngài. Các thánh nhân hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Ngài và hãy đề cao quyền năng Ngài.

ĐK. Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Ngài, nhận biết quyền năng Ngài tác tạo. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Luca Thánh Sử (18.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
1. Tin Mừng của Thánh Lu-ca như một bài ca dâng Chúa, sáng đẹp đời sống Tin Mừng, rạng danh Chúa bao lẫy lừng.

ĐK. Thánh Lu-ca Thánh sử của sách Tin Mừng. Thánh Lu-ca lỗi lạc văn chương lưu loát. Thánh Lu-ca Thánh sử của sách Tin Mừng, cho người dương thế thấm nhuần Lời Chúa mỗi ngày.
Tiếp tục đọc

Thánh Luca – Tác giả Tin Mừng (18.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Thánh Lu-ca tác giả Tin Mừng, Tin Mừng về đời sống cầu nguyện, Tin Mừng cho những người bị áp bức, Tin Mừng cho niềm vui ơn cứu độ Chúa.

1. Tin Mừng về đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-su khi chịu phép rửa. Biến hình sáng láng. Lúc hấp hối trong vườn Giệt-si-ma-ni và trên Thánh Giá.
Tiếp tục đọc

Thánh Luca Thánh Sử (18.10) (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Người.

1. Muôn loài Chúa dựng nên luôn phải dâng muôn lời tụng ca lạy Chúa. Kẻ trung hiếu hãy chúc vinh Ngài và xưng tụng Chúa uy quyền nước Chúa hiển vinh. Tiếp tục đọc

Lúa chín đầy đồng (Mt. 9) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 11A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Công Minh (Tải về)
*
ĐK. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì lại thiếu. Xin Cha ban nhiều những thợ gặt nhiệt thành tin yêu. Dấn bước trong đời cho mọi người theo Chúa mời. Dám sống như lời Chúa truyền dạy khi được sai đi.

1. Thầy ban anh em ơn thiêng liêng trên mọi thần dữ. Thầy sai anh em đi tới miền chiên lạc của Chúa. Dọc đường loan báo tin vui Nước Trời nay đang gần rồi. Quyền phép nhận được chữa cho mọi người nở tươi nụ cười. Tiếp tục đọc