Người hiền mẫu (Thánh Mônica) *– Vũ Đình Ân.

Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 16.10.2017)
*
1. Người hiền mẫu trung trinh không quên câu kinh trong một gia đình. Người hiền mẫu trung trinh luôn hy sinh cho gia đình được đẹp xinh.

ĐK. Thánh Mô-ni-ca dâng lời cầu kinh cùng Chúa ngày đêm. Xin muôn ơn trên xuống cho gia đình được hạnh phúc ấm êm. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Mônica *- Trần Đức Luận.

Các Thánh. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 05.09.2017)
*
1. Gương sáng ngời: Thánh Mô-ni-ca, trọn cuộc sống chỉ biết hy sinh, khóc lóc van xin nguyện cầu, cầu xin Chúa đoái thương dủ tình, đưa dẫn người con lỗi tội biết trở về đường ngay nẻo chính. Nay Thánh nhân đã được hưởng Hạnh phúc ở Thiên đình.

ĐK. Đoàn con xin mừng kính Thánh Mô-ni-ca, là gương mẫu cho mọi phụ nữ. Luôn biết khuyên răn thật tình để gia đình được sống thánh thiện. Ngày đêm mãi van xin, nguyện xin Chúa đoái trông yêu thương, đưa dẫn con dân trở về, hưởng Hạnh phúc Quê hương Thiên đình. Tiếp tục đọc

Thánh Mônica *– Kim Long.

Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Từng giọt lệ hòa với từng lời kinh đêm ngày dâng lên Chúa. Xin thức tỉnh đứa con tội tình mau nhận ra Chân Lý tìm về cải quá tự tân.

ĐK. Ôi mẫu từ lạ lùng dạt dào hơn sóng biển ngàn trùng. Mô-ni-ca ngời sáng thiên cung. Xin cho các gia đình được luôn chan chứa ân tình mẹ hiền mãi thiết tha lời kinh. Tiếp tục đọc