Lễ các Thánh Tu Dòng (Tv. 1) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thật vinh phúc thay ai người đặt niềm tin vào Chúa. Thật vinh phúc thay những người hằng cậy tin Chúa Trời.

1. Thật phúc ai chẳng mưu ác, chẳng theo đường lối gian tà, tránh xa những quân tự phụ. Lòng luôn suy niệm lề luật Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement