Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 137) *- Nguyễn Duy.

Lễ Tất Niên. (Imprimatur – TGP. Sài Gòn: 22.8.2007)
*
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tạ ơn Thiên Chúa là Chúa các chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ngài luôn nhớ đến phận ta yếu đuối. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại con.

1, Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1, Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, có tâm hồn trong sạch, miệng lưỡi chẳng vu oan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Từ Duyên.

ĐK. Chúng con loan truyền tường thuật ơn cứu độ Ngài đến muôn đời.

1, Theo đức công bình lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài xin đừng để con hổ ngươi. Chúa thương dủ tình cứu thoát con ghé tai thương tình vì này con tin Ngài là Đấng Cứu Độ con.
Tiếp tục đọc

Con mong tìm Chúa (Tv. 9) *- Từ Duyên.

ĐK. Trọn đời con mong tìm Chúa, trọn đời con nương tựa nơi Ngài, dẫu cuộc đời nhiều lúc phong ba, đường đời nhiều lắm chông gai. Con xin Chúa giúp con can trường mãi mãi một niềm tin nơi Ngài tháng vơi ngày trọn tình mến thương trong cánh tay Ngài.

1, Chúa thấu hiểu bước đường con đi dù hiện tại hay với tương lai. Bàn tay Chúa vẫn luôn độ lượng và xét xử công minh chính đại.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Từ Duyên.

ĐK. Phúc đức thay người nào đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa suốt trong cuộc đời.

1 Phúc cho ai không theo âm mưu của kẻ gian ác. Không đi theo vểt chân nhơ của kẻ lỗi tội. Không chung lưng với những phường ngạo mạn kiêu căng. Nhưng luôn đi luôn an vui sống theo luật Ngài.
Tiếp tục đọc

Con đây vẫn tin (Tv. 1) *- Từ Duyên.

1. Người nào lắng nghe Lời Chúa từng ngày vẫn biết thực thi và biết gẫm suy trong đời từng ngày hằng luôn trung tín. Người đó như cây tốt tươi từng ngày bên dòng suối lành tháng năm cây vẫn màu xanh vẫn cho hoa đẹp quả xinh.

ĐK. Lạy Chúa! Con đây vẫn tin ai bước theo Ngài dẫu gian nan đi trong tối tăm vẫn có Ngài là ánh sáng. Lạy Chúa! Con đây vẫn tin ai bước theo Ngài dẫu đau thương tang tóc lầm than vẫn có Ngài là sự sống.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Miệng tôi sẽ loan truyền sự sống công minh và kể ra ơn Ngài cứu độ.

1 Lạy Chúa! Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Vì đức công minh Ngài xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu con.
Tiếp tục đọc

Ơn cứu độ Ngài ban (Tv. 70) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Thường Niên.
*
Lạy Chúa miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

1 Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa đừng để con tủi nhục bao giờ, vì Ngài công chính xin cứu vớt và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là gia nghiệp của con. Chính Ngài nắm giữ đời con.

ĐK. Chúa là gia nghiệp đời con, là chén phúc lộc cho con, số mạng này trong vòng tay Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nào? Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa, Đấng tạo thành đất trời.

ĐK. Ơn phù trợ tôi, ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời. Đời tôi ở trong tay Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca, một bài ca mới hỡi người ơi! Vì Chúa làm nên bao kỳ công, tay Người chí thánh chiến thắng trong uy hùng.

ĐK. Chúa đã biểu dương ơn cứu độ Người trước mặt chư dân. Lòng thương xót Chúa thật lớn lao ôi cao vời biết bao.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như một ngày đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất thôi: “Hãy trở về gốc hỡi người”.

ĐK. Thân lạy Chúa Ngài là chỗ dung thân muôn đời. Ngài là ánh sáng soi rạng ngời, từ đời này cho tới đời kia.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1 Người công chính vui sướng hỉ hoan ở trước ngai Thần Nhan Thiên Chúa. Cùng hân hoan ta hát ca Danh Ngài, dọn đường Chúa ngự giá qua hoang địa.

ĐK. Ôi Thiên Chúa nhân hậu dường bao. Tình yêu thương chan chứa như trời cao. Niềm hân hoan cho những ai sầu đau. Ôi Thiên Chúa nguồn suối ân dạt dào.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
Miệng con mãi loan truyền mãi loan truyền Chúa chính trực.

1 Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *- Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống đời đời.

1 Mệnh lệnh Chúa thiện toàn bồi dưỡng tâm can. Thánh chỉ Ngài ngàn năm kiên vững giúp ta học khôn.
Tiếp tục đọc