Vua hiển trị (Tv. 92) *- Tường Ân.

Chúa Kitô Vua.
*
ĐK. Chúa làm Vua, Người luôn hiển trị. Áo cẩm bào ngời sáng oai phong.

1. Chúa chính là Vua, hào quang sáng chói. Oai phong quyền uy, khoác long cổn đai cân.
Tiếp tục đọc

Chúa là sự sáng (Tv. 26) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ con. Chúa là ánh sáng là Đấng giải thoát con.

1. Ngài là ánh sáng là Đấng Cứu Độ con, là Đấng giải thoát con, con sợ gì ai? Ngài là Núi Đá là chiến lũy chở che đời con. Tựa nương nơi Ngài thì con đâu phải lo sợ gì.
Tiếp tục đọc

Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117) *- Tường Ân.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn đời.

1. Nhà Is-ra-el hãy hát lên muôn lời ca, “Đức từ bi Chúa vinh sáng muôn đời”. Nhà A-ra-ron hãy hát xướng lên, “Đức từ bi Người tồn tại đến muôn đời.”
Tiếp tục đọc

Lòng con đâu dám (Tv. 130) *– Bùi Ninh.

Thánh vịnh – Đáp ca (Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A – Thánh Têrêsa Hài Đồng 1/10)
Thể hiện: Thanh Hoài (Tải về)
*
1. Lòng con đâu dám tự cao, mắt con đâu dám tự hào. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.

ĐK. Lạy Chúa xin giữ linh hồn con, ở trong bình an của Chúa. Lạy Chúa xin giữ linh hồn con, ở trong bình an của Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa là Vua. (Tv. 92) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Ngàn lời tung hô mừng Chúa là Vua cai trị mọi đời. Ngài mặc oai phong và thắt long đai uy dũng quyền oai.

ĐK. Ngợi mừng Chúa (Chính Chúa là Vua) trên hết các vua. Long bào Ngài (mặc toàn thiên oai) tới thiên thu vạn đại. Tiếp tục đọc

Người sẽ ban cho (Mt. 6) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 8A Thường Niên & Lễ Tân Niên.
*
1. Nhìn đàn chim bay trong ban mai, khi mùa Xuân sang hót vang. Cả đời không lo không gieo chi, cũng không gặt gì vẫn vui sống. Vì tình thương Cha luôn bao la, đêm ngày lắng lo cho muôn loài. Còn chính anh em là con Cha, danh phận quý giá chẳng hơn sao?

ĐK. Đừng ai quá lo cho ngày mai, ta ăn gì mặc ra sao. Dù ta quá lo chẳng ai cho, đời dài thêm một gang tấc. Nhưng trước tiên cần tìm kiếm sự công chính, và vinh quang Nước Chúa. Còn gì cần cho che thân dưỡng sức sống, chính Người sẽ ban cho.
Tiếp tục đọc

Giới răn của Chúa (Tv. 18) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 26B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Giới răn của Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. Lòng sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời, phán quyết Chúa chân thật công minh hết thảy.
Tiếp tục đọc

Này con xin đến (Tv. 39) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa, để thi hành thánh ý Ngài.

1. Con hết lòng cậy trông nơi Ngài, Ngài đã thương nhậm lời con khấn xin. Ngài đã tặng ban một khúc tân ca, mừng Chúa thương ta tình thương hải hà.
Tiếp tục đọc

Hoàng Hậu bên hữu Đức Vua (Tv. 44) *- Tường Ân.

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
*
ĐK. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Mặc đồ điểm trang lộng lẫy tinh vàng Ô-phir.

1. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Mặc y phục uy nghi trang trang điểm bằng vàng Ô-phir.
Tiếp tục đọc

Nước dòng sông (Tv. 45) *- Tường Ân.

ĐK. Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, cung điện Đấng Tối Cao tưng bừng hân hoan.

1. Chúa là nơi ẩn náu, là sức mạnh của ta. Ta đây còn lo lắng chi vì Chúa hằng yêu thương giữ gìn. Dù cho đất có chuyển rung, hay đồi nương lấp đầy biển đông.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự lên (Tv. 46) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Nào toàn dân mau hãy reo hò, nào ngợi khen Thiên Chúa người ơi. Chúa uy quyền tối cao, bậc khả úy biết bao. Vì Người chính là Vua cai trị muôn dân.
Tiếp tục đọc

Nguyện thương con (Tv. 50) *- Tường Ân.

ĐK. Nguyện thương con Chúa ơi theo lòng từ bi của Ngài, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa.

1. Xin vì tình xưa mà thương xót con, hãy dung tha muôn vàn lỗi lầm. Xin rửa sạch con khỏi bao vết nhơ, vì chính Ngài con luôn ngóng chờ.
Tiếp tục đọc

Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49) *- Tường Ân.

ĐK. Ai đi đường thẳng ngay, Ta chỉ cho thấy ơn cứu độ Thiên Chúa toàn năng.

1. Chính Chúa là Thượng Đế, Người cất tiếng kêu mời. Trong khung trời mênh mông Chúa triệu tập vũ cầu. Và Người không than trách đến ngươi về việc dâng tiến, vì bao hiến lễ toàn thiêu ngươi đặt trước Thiên Nhan Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127) *– Trương Thế Bạch.

ĐK. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con.

1. Phúc thay những bạn biết tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người, công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) *– Trương Thế Bạch.

ĐK. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp Chúa toàn diện, bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

2. Lòng kính Chúa vẹn toàn còn mãi muôn năm. Vì lòng Chúa chân thật phán quyết công minh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Thiên Lý.

Lễ Chúa Kitô Vua – Năm B.
*
Đáp: Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

1. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Thiên Lý.

Đáp: Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả. Con hằng đặt Chúa ở ngay trước mặt của con. Ngài bên hữu con, con chẳng bao giờ nao núng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145) *– Thiên Lý.

Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

1. Thiên Chúa trả quyền lợi cho ai bị áp bức. Thiên Chúa ban lương thực của Người cho những ai đói nghèo. Thiên Chúa cứu mọi tù nhân và thương giải thoát. Vì Chúa rất công bình hồn tôi ơi hãy ca khen Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *– Thiên Lý.

Đáp: Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài.

1. Lạy Chúa là dũng lực con, là sức mạnh con, con yêu mến Ngài. Vì Chúa là Đá Tảng con, thành lũy chở che, là Đấng cứu tinh. Như núi đá kiên cường, như nguồn sức thiêng vững mạnh. Chúa là Thiên Chúa của con mến yêu muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125) *– Thiên Lý.

Đáp: Chúa đã đối xử rất đại lượng. Bởi thế chúng tôi luôn mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa dẫn đưa người Si-on bị bắt trở về. Trước mắt chúng tôi dường như giấc chiêm bao. Lúc ấy chúng tôi miệng cười vang hát reo. Trên lưỡi môi này thốt lên những tiếng hỉ hoan.
Tiếp tục đọc