Tôn vinh Chúa (Tv. 147) – Ngọc Cẩn.

Lễ Mình Máu Chúa – Năm A.
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

1. Giê-ru-sa-lem hỡi nào tôn vinh Thiên Chúa! Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi. Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Thật Chúa nhân hậu và hay xót thương, không mau giận nhưng sẵn ân tình. Chúa nhân hậu với hết mọi người, tỏ lòng khoan dung với muôn loài Ngài đã dựng nên.

ĐK. Lạy Chúa khi Ngài rộng mở tay ban, là chúng con thỏa thuê muôn vàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài lắng nghe. Xin lắng tai thẩm nhận bao lời con tha thiết nguyện cầu.

ĐK. Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.
Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Chúa Năm B (Tv. 115) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Biết lấy chi dâng lên đáp đền vì hồng ân chan chứa Ngài ban. Tôi xin nâng này chén cứu độ và cầu xin danh thánh của Ngài.

ĐK. Tôi nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu danh thánh Chúa liên.
Tiếp tục đọc

Nào tôn vinh Chúa (Tv. 147) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A.
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem hỡi nào tôn vinh Chúa.

1. Giê-ru-sa-lem hỡi nào tôn vinh Ngài. Này Si-on hãy ca ngợi Chúa. Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân.
Tiếp tục đọc

Lòng Chúa yêu thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Linh hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa đi, toàn thân tôi hỡi tụng ca thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

ĐK. Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người.
Tiếp tục đọc

Giêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen thánh danh. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen danh Ngài.

1. Nào tôn vinh Chúa này hỡi Giê-ru-sa-lem! Ngợi khen Thiên Chúa này hỡi Si-on! Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân.
Tiếp tục đọc

Tôn vinh Chúa muôn đời (Đn. 3) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng chẳng ngơi thánh danh Ngài vinh hiển muôn trùng. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đến muôn đời.

ĐK. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Lạy Mục tử nhà Ít-ra-en, Ngài chăn dắt nhà Giu-se như chăn chiên cừu xin hãy lắng nghe. Lạy Đấng ngự giữa các thần hộ giá xin hãy hiển vinh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài mà mau đến cứu độ chúng con.

ĐK. Lạy Chúa xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa và cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Tôi luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.

ĐK. Thiên thần của Chúa xây dựng đồn lũy quanh kẻ kính sợ Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A (Tv. 102) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa và đừng quên các ân huệ Ngài.

ĐK. Ân tình Chúa vạn đại thiên thu dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Chúa A (Tv. 147) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Hãy ca mừng Thượng Đế, này Gia-liêm hỡi, ca ngợi Chúa ngươi thờ. Nào hỡi Si-on. Đấng làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi, bao con cái trung thành, Ngài giáng phúc thi ân.

ĐK. Này Gia-liêm hỡi, hãy ca mừng Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Ba Ngôi A. (Đn. 3) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Công Vinh.
*
ĐK: Xin dâng lời ca ngợi chúc vinh muôn đời.

1. Chúc tụng Thiên Chúa của cha ông chúng tôi.
2. Chúc tụng Danh Thánh ngàn vinh quang khắp nơi.
3. Chúc tụng Thiên Chúa ngàn thiên binh hiển vinh. Tiếp tục đọc

Giê-ru-sa-lem ơi (Tv. 147) – Bùi Ninh.

Lễ Mình Máu Thánh – Năm A.
Thể hiện: Thanh Tâm.
*
1. Giê-ru-sa-lem ơi hãy mau tôn vinh Chúa Trời. Và này Xi-on hỡi hãy ngợi khen Chúa của ngươi. Then cài của ngươi Chúa làm cho vững chái. Con cái trong thành Ngài giáng phúc thi ân.

ĐK. Giê-ru-sa-lem ơi hãy ngợi khen Chúa Trời. Cùng cất tiếng chung lời ca khen Chúa muôn đời.
Tiếp tục đọc

Hãy tôn vinh Chúa (Đn. 3) – Thanh Lâm.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Thể hiện: Thanh Tuyền.
*
ĐK. Chúa đáng ca ngợi (Chúc tụng không ngơi) Chúa đáng tôn vinh (Muôn đời hiển vinh) Chúa đáng ca ngợi và Chúa đáng tôn vinh ngàn muôn muôn đời.

1. Chúc tụng Chúa đi, Ngài là Chúa cha ông chúng ta. Dâng lời tán dương và tôn vinh Ngài đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Tâm Chúa A (Tv. 102) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Thể hiện: Thanh Tuyền.
*
ĐK. Ân tình Chúa vạn đại thiên thu cho những người hết lòng kính tôn.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời, toàn thân tôi hãy ca tụng Danh Thánh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa Trời, lòng luôn ghi nhớ ân huệ Chúa hằng ban.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Hỡi toàn thể địa cầu, hãy tung hô Chúa, phụng thờ Chúa với niềm hỉ hoan. Cất tiếng reo vui vào trước thánh nhan Ngài.

ĐK. Ta là dân Ngài, là đoàn chiên tay Ngài dẫn đạo.
Tiếp tục đọc

Chúa đáng ca ngợi (Đn. 3) – Mi Giáng.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

1. Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Danh Thánh Ngài vinh hiển ngàn thu, xin dâng lời ngợi khen cho đến muôn đời.
Tiếp tục đọc