Cả cuộc đời con – Thanh Bình.

Thể hiện: Ngọc Trang & Tuấn Dương (Tải về)

1.
Cả cuộc đời con, dâng lên Ngài là xin dâng lên
Chúa ơi con mong đáp đền ân tình Ngài là vô biên

2.
Vào cuộc trần gian bao nhiêu ngày là xin dâng lên
Chúa ơi con mong trở thành như lễ mọn đượm hương thơm

Tiếp tục đọc

Advertisement