Sinh nhật Mẹ/1 – Thế Thông.

Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)

1. Ngày xưa khắp dương gian chìm trong tội tình. Thì đây Chúa hứa ban một Đức Nữ Trinh. Một người nữ phúc ân đầy tràn, đập tan ách gông Sa tan. Sinh Đấng Cứu độ trần gian giải thoát hết bao tội đời.

ĐK. Xin cho con được luôn trung thành phó thác. Mến yêu Mẹ suốt đời (là đời) của con. Tiếp tục đọc

Advertisement

Sinh nhật Mẹ 2 – Thế Thông.

ĐK.
Mừng ngày sinh nhật của Mẹ Thiên Chúa. Thiên quốc hân hoan tấu muôn cung đàn, mừng ngày sinh nhật Nữ Vương trời cao, mây nước yêu ơi cất lên khúc hát mới. Mừng ngày sinh nhật của Mẹ Thiên Chúa nhân thế hôm nay chúc khen Mẹ lành, mừng ngày sinh nhật chúng con thành tâm tán dương danh Mẹ Nữ Hoàng đời con
1.
Một ngày hạnh phúc vì lời Chúa hứa này đã hạ sinh một người Trinh Nữ, gót bước sẽ đạp đầu rắn sa-tan nhớ mãi mối thù ngàn năm chẳng phai Tiếp tục đọc

Sinh nhật Mẹ 1 – Thế Thông.

1.
Ngày xưa khắp dương gian chìm trong tội tình, thì đây Chúa hứa ban một Đức Nữ Trinh, một người nữ phúc ân đầy tràn đập tan ách gông Sa-tan. Sinh Đấng cứu` độ trần gian giải thoát hết bao tội đời
ĐK.
Xin cho con được luôn trung thành phó thác mến yêu Mẹ suốt đời là đời của con Tiếp tục đọc