Mình Máu Thánh 2 (Ga. 6) – Bùi Ninh.

Lễ Mình Máu Thánh – Thứ Năm Tuần Thánh – Chúa Nhật 20B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Ca đoàn Cecilia.
*
1. Xưa đi trong rừng vắng mưa hay nắng chẳng cơm bánh no. Chúa đã cho Ma-na nuôi dân riêng trên dặm đường xa. Nay Ta đây chính là bánh hằng sống từ trời ban xuống. Nên ai ăn bánh này sẽ được sống hạnh phúc trường sinh.

ĐK. Này là Mình Ta hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Ta hãy nhận lấy mà uống. Vì Giao Ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta (đã hiến thân chịu chết và Phục sinh). Tiếp tục đọc

Advertisement

Mình Máu Thánh 1 (Ga. 6) – Bùi Ninh.

Lễ Mình Máu Thánh – Thứ Năm Tuần Thánh – Chúa Nhật 20B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện Ca đoàn Cêcilia.
*
1. Xưa đi trong rừng vắng mưa hay nắng chẳng cơm bánh no. Chúa đã cho Ma-na nuôi dân riêng trên dặm đường xa. Nay Ta đây chính là bánh hằng sống từ trời ban xuống. Nên ai ăn bánh này sẽ được sống hạnh phúc trường sinh.

ĐK. Này là Mình Ta hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Ta hãy nhận lấy mà uống. Vì Giao Ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta.
Coda. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta.
Tiếp tục đọc

Tình Thầy trao ban (Thứ Năm Tuần Thánh) – Bùi Ninh.

Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)

Thể hiện: Sơn Túi Đỏ (Tải về)

1. Vào bữa tiệc thánh xưa Chúa vương sầu. Người tâm tình lắng sâu nói: “Biệt ly”. Người âm thầm rửa chân cho môn đồ như bề tôi. Nên môn sinh rối bời, vì Thầy mình khiêm hạ thế. Thầy tuy là Chúa đây vẫn khiêm nhường. Còn con là thế nhân hãy học gương. Vâng! Con xin đón nhận lời Thầy truyền nồng ấm mối tình thương.

ĐK. Yêu thương nhau là điều răn Chúa ban truyền. Yêu thương như chính Chúa đã yêu con. Không tình nào cao hơn tình người hy sinh, hiến thân mình chết vì người mình yêu thương. Tiếp tục đọc

Nghi thức Rửa Chân 2 (Ga. 13) – Hương Vĩnh.

Thứ Năm Tuần Thánh.
*
ĐK. Chúa phán rằng: Thầy ban cho anh em một điều răn mới: Là hãy yêu thương nhau, là hãy yêu thương nhau.

1. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.
Tiếp tục đọc

Nghi thức Rửa Chân 1 (Ga. 13) – Hương Vĩnh.

Thứ Năm Tuần Thánh.
*
Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Thầy mà lại rửa chân cho con sao?
Đức Giê-su trả lời: Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được, được thông phần với Thầy. Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được, được thông phần với Thầy.

1. Khi Chúa đến gần Ông Phê-rô, Ông liền thưa với Người.
Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Chén chúc tụng, khi ta nâng chén chúc tụng, là ta được, ta được thông hiệp vào Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi sẽ lấy gì đền đáp Chúa bây giờ, vì muôn ơn lành Người đã ban tặng cho tôi. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và tôi kêu cầu, kêu cầu Thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Thập Giá! Niềm vinh dự – Hương Vĩnh.

Ca Nhập Lễ – Thứ Năm Tuần Thánh.
*
ĐK. Niềm vinh dự của ta là Thập giá Đức Ki-tô. Người là nguồn ơn Cứu độ và là sự sống lại của ta. Nhờ Người mà chúng ta được ơn giải thoát, chúng ta được ơn Cứu độ.

PK. Ôi Thập giá cao ngất cao, là nguồn ơn giải thoát. Ôi Thập giá cao ngất cao, là nguồn ơn Cứu độ.

PDF. –> Nhập Lễ – Thập giá niềm vinh dự Tiếp tục đọc

Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) – Thái Nguyên.

Thứ Năm Tuần Thánh – Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007

Thể hiện: Sr. Hoàng Oanh.
*
1. Này đây con lấy gì dâng Chúa, mà đền đáp những ơn lành cao cả trong đời. Con sẽ nhận chén nhận chén cứu độ, và con sẽ khẩn cầu, khẩn cầu danh Chúa.

ĐK: Chén chúc tụng là sự hiệp thông, là sự hiệp thông máu Chúa Ki-tô. Tiếp tục đọc

Điều răn mới (Ga. 13) – Thái Nguyên.

Thứ Năm Tuần Thánh & Chúa Nhật 5C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Công Vinh & Kim Khánh.
*
ĐK. (Thầy ban cho anh em) Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. (Chính dấu hiệu này) Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.

1. Chúa đã hy sinh chính thân mình minh chứng tình yêu. Chúa đã hy sinh cho con được niềm vui sự sống. Tình Ngài bừng sáng trong con thoát miền tối tăm, diệt hết hận thù oán căm để yêu thương thắm nồng muôn năm. Tiếp tục đọc

Khiêm Nhu Phục Vụ (Ga. 13) – Thái Nguyên.

Nghi Thức Rửa Chân. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thanh Pha.
*
ĐK. Chúa Giê-su đã rửa chân cho các môn đệ một bài học khiêm nhu phục vụ để làm gương cho chúng con. Xin cho chúng con đừng ham mê địa vị danh giá, đừng tranh đua quyền lợi cho mình nhưng hãy khiêm nhường yêu thương phục vụ.

1. Đời ai cũng mong cho mình được bước lên cao. Đời ai cũng mong cho mình được nhiều danh giá. Là môn đệ Chúa con không sống như người đời, không ham quyền cao chức trọng nhưng hết lòng phục vụ anh em.
Tiếp tục đọc

Nghi Thức Rửa Chân (Ga. 13) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)

Thể hiện: Thái Hòa & Lê Bảo.
*
Sau bữa ăn tối, ma quỷ xúi giục Giu-đa ý định nộp Chúa. Giu-đa, sao ngươi nộp Chúa. Giu-đa, sao ngươi phản bội. Đừng làm thế kẻ trách người chê. Đừng làm thế kẻ trách người chê.

Bây giờ là đêm tối. Giờ Giu-đa ra đi. Giờ đêm tối tội lỗi. Ma quỷ là đêm tối. Giu-đa, sao ngươi nộp Chúa. Giu-đa, sao ngươi phản bội. Đừng làm thế kẻ trách người chê. Đừng làm thế kẻ trách người chê.
Tiếp tục đọc

Thân phận thấp hèn – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)

Thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy.
*
ĐK. Con thân phận thấp hèn giờ Chúa đã nâng con lên, nâng con lên làm tư tế. Chúa kéo con từ nơi cát bụi để đời con chỉ thuộc về Chúa. Chúa chọn con từ giữa muôn người, giữ gìn con tinh tuyền Chúa ơi.

1. Xin cho con lòng bác ái nồng nàn. Xin cho con một niềm tin mạnh mẽ. Để con đem tình thương cho người, để con gieo niềm tin cho đời ngày bừng sáng danh Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Người sai tôi đi (Lc. 4) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Nhóm New Day.
*
ĐK. Người sai tôi đi Người sai tôi đi đi khắp nẻo đường thế giới. Người sai tôi đi Người sai tôi đi loan báo tin vui mọi nơi. Người sai tôi đi Người sai tôi đi đi khắp nẻo đường thế giới. Người sai tôi đi Người sai tôi đi loan báo tin vui tuyệt vời.

1. Tôi sẽ ra đi loan Tin Mừng cho dân mọi nơi khắp cùng thế giới, nầy Chúa yêu thương, những ai lầm than sống giữa trần gian ưu tư phủ đầy.
Tiếp tục đọc

Chính Chúa chọn con – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy.
*
ĐK. Không phải con chọn Chúa, nhưng chính Chúa chọn con, chọn con từ thuở muôn đời, chọn giữa muôn người thì giờ đây con xin đến, con xin đến thực hành ý Ngài, thực hành ý Ngài, xin Ngài dạy con Chúa ơi, xin Ngài dạy con Chúa ơi.

1 Lời Chúa gọi mời ngày xưa: Hãy đi theo Ta, hãy đi theo Ta, theo Ta rảo khắp đường đời loan báo đạo trời. Đáp tiếng gọi mời Phê-rô bỏ lưới và đi theo Người, và chết cho Người, muôn đời sáng ngời niềm tin.
Tiếp tục đọc

Thờ lạy Chúa Giêsu – Thái Nguyên.

Thánh Thể – Thánh Tâm (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Sr. Ngân Vẹn.
*
ĐK. Thờ lạy Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích Thánh Thể cao vời. Thờ lạy Chúa Giêsu hiến mình cho thế nhân tội lỗi. Hy sinh thập hình để nhân loại được ơn tái sinh, lòng con cảm mến sống bên Ngài hạnh phúc muôn đời.

1. Lạy Chúa Giêsu Vua tình yêu đấng con tôn thờ, Chúa là nơi chúng con nương nhờ, tình yêu không bờ không bến. Lạy Chúa Giêsu đây đời con vững tin nơi Ngài, giữa đời bao lắng lo u hoài lòng mến yêu không nhạt phai. Tiếp tục đọc

Máu Đức Kitô (Tv. 115) – Vũ Đình Ân.

Thứ Năm Tuần Thánh – Đáp ca Thánh Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Thập giá Đức Kitô – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ: Thánh Lễ Tiệc Ly. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Ôi thật hãnh diện về Thập giá Đức Ki-tô. Vì ỏ nơi Người, được sống lại, được cứu thoát. Chính Người là Đấng giải thoát chúng ta. Chính Người là Đấng Cứu độ chúng ta.

1. Nhờ cây Thập giá Chúa ban quả phúc trường sinh. Nhờ cây Thập giá, Chúa ban Nguồn ơn Cứu độ. Ma quỷ xưa kia, chiến thắng nhờ cây trái cấm. Đã phải thảm bại, dưới Thập giá Chúa Ki-tô.
Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) – Từ Duyên.

Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Chén chúc tụng, chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng. Tôi lãnh lấy chén Cứu Độ và tôi sẽ kêu cầu Ngài.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng (Tv. 115) – Mi Giáng.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki-tô.

1. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Ta được thông phần (Tv. 115) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén tạ ơn. Ta được thông phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Con biết lấy gì đáp đền ơn Chúa. Vì mọi phúc lành Chúa cho. Nên con nâng chén mừng ơn cứu độ kêu cầu Thánh Danh Chúa.
Tiếp tục đọc