04. Tin Mừng theo Thánh Gio-an – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Gio-an hay Phúc Âm Gioan là cuốn thứ tư của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 21 chương, tác giả là Thánh Gio-an, một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Sách được viết vào khoảng năm 90 SCN.

Tiếp tục đọc

Advertisement