01. Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hay Phúc Âm Mátthêu là cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 28 chương, tác giả là Thánh Mát-thêu, một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Sách được viết vào khoảng cuối thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

Advertisement