Thánh vịnh 92 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Chúa Nhật Lễ Kitô Vua) (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thiên Chúa làm Vua, Ngài mặc thiên oai cẩm bào.

1. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Ngài đã vận uy quyền và mang long đai dũng lực. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh vịnh 91 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 11B Thường Niên & Chúa Nhật 8C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc ca ngợi Chúa, hạnh phúc thay được hát khen Ngài.

1. Thiện hảo thay việc ca ngợi Chúa. Tuyệt diệu thay được hát khen Ngài. Từ sớm tinh sương, con loan truyền tình thương của Chúa. Và lúc đêm khuya, con cao rao lòng tín trung Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa đã công bố nguồn ơn cứu độ trước mặt toàn dân.

1. Bài ca mới hát ngợi khen Chúa Trời. Một bài ca chúc khen Ngài muôn đời. Vì Ngài đã tác tạo nhiều kỳ công. Tay hữu Ngài đã chiến thắng bao oai hùng. Tiếp tục đọc