Thánh vịnh 106 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 12B Thường Niên (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Tán tụng Thiên Chúa vì Ngài nhân từ. Chúc tụng Thiên Chúa vì đức từ bi Ngài muôn thuở.

1. Biết bao người vượt biển ra khơi, xuôi ngược buôn bán ở chốn nước rộng. Đã bao lần tận tường trông thấy bao kỳ công Chúa diệu huyền, thâm uyên. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 102 (C) * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa đã thiết lập ngai vàng của Ngài ở trên cõi trời cao xanh.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời, toàn thân tôi hãy ca tụng Danh Thánh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa Trời, lòng luôn ghi nhớ ân huệ Chúa hằng ban. Tiếp tục đọc