Thánh vịnh 131-B * – Thanh Lâm.

Lễ Thánh Gioakim & Anna (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng Đa-vít tổ phụ của người.

1. Khi đã thề, đã hứa cùng Đa-vít thì muôn kiếp sau Ngài hằng giữ vẹn lời. Rằng: “Chính Ta sẽ đưa một con cháu dòng dõi ngươi lên thừa kế ngai vàng.” Tiếp tục đọc

Advertisement

* Thánh vịnh 136 – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Chúa Nhật 4B Mùa Chay

Thể hiện: Thanh Tuyền (Tải về)
*
ĐK. Này lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu mà tôi không nhớ đến ngươi.

1. Bên sông Ba-by-lon tiếng tôi nỉ non, khóc Si-on. Trên nhánh dương liễu mềm, trong niềm tủi nhục gác treo đàn. Tiếp tục đọc