Thánh vịnh 53 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 25B Thường. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn chúng con.

1. Nguyện khấn Chúa thương tình cứu lấy mạng này nhân danh của Ngài bao ái nhân. Cầu khấn Chúa dùng quyền phán quyết        xét xử công minh. Lạy Ngài con đây tha thiết nài van! Tiếp tục đọc

Advertisement

* Thánh vịnh 50 (B) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Chúa Nhật 5B Mùa Chay

Thể hiện: Thanh Tuyền (Tải về)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim thật trong sạch.

1. Nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa. Xin xóa tội con theo lượng cả từ bi. Xin Ngài rửa con tuyệt gốc mọi lỗi lầm. Xin tẩy xóa con sạch lâng bao tội ác. Tiếp tục đọc