Dù Thầy đi đâu (Lc. 9) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Dù Thầy đi đâu con luôn bước đi theo Thầy. Chẳng màng công danh hơn thua quyền thế giữa đời. Dù cho mưa gió hay không có nơi tựa đầu. Rày đây mai đó một lòng bước đi theo Ngài.

ĐK. Lạy Chúa! Xin sai chúng con lên đường, ra đi rắc gieo Tin Mừng, chữa lành những tâm hồn nát tan. Lạy Chúa! Cho con náu nương trong Ngài, luôn trung tín đi theo Ngài, suốt cuộc đời chẳng bao giờ đổi thay.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Muốn đi theo Thầy (Lc. 9) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 13C Thường Niên.
*
1. Muốn đi theo Thầy con lại muốn phải được no say, muốn đi theo Thầy con lại muốn vinh quang từ đây. Vì đi theo Thầy con lại muốn được về chôn cha, vì đi theo Thầy con lại muốn được cả vinh hoa.

ĐK. Con chồn có hang chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu, theo Thầy chỉ có nhiều thương đau.
Tiếp tục đọc

Xin luôn theo Ngài (Lc. 9) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1 “Thầy đi đâu con xin theo, đơn nghèo hay sống vui giàu có, lo chi chính Chúa luôn cùng đi”. “Xem cánh chim kia có tổ, loài chồn có chỗ ở lòng hang, Con Người nghèo nên không nơi chốn”.

ĐK. Con xin luôn theo Ngài trên đường dài dù gánh vác trên vai. Xin hôm mai theo Ngài luôn miệt mài dù tâm hồn tê tái. Con xin luôn theo Ngài khi đường đời đầy dẫy những chông gai. Xin trung kiên theo Ngài trong hiện tại và luôn mãi tương lai.
Tiếp tục đọc

Xin theo Thầy (Lc. 9) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Dù Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy. Mặc chồn có hang chim trời còn có tổ. Nhưng đi theo Ngài thì không chỗ gối đầu. Nhưng đi theo Ngài là chấp nhận thương đau.

ĐK. Dù con biết thế, nhưng con khấn xin Ngài, cho con đi theo, theo Ngài trong suốt cuộc đời. Dù cho yếu đuối, tội lỗi vướng đường con đi. Nhưng luôn bên Ngài, đời con hết lo gì.
Tiếp tục đọc

Con muốn theo Thầy (Lc. 9) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Con muốn theo Thầy, nhưng con chỉ muốn theo nửa vời. Con ngại hy sinh, không bỏ mình để đi theo Chúa. Con thường tìm cách để bao che cho lỗi lầm mình. Đã chọn ý riêng, mà không theo Ý Chúa phán dạy.

ĐK. Muốn bước theo Thầy, là sống tình thần bao dung. Muốn bước theo Thầy, là sống tinh thần khó nghèo. Con chồn có hang, chim trời còn có nơi ẩn náu. Nhưng bước theo Thầy, là chấp nhận không có chỗ tựa đầu.
Tiếp tục đọc

Đường đi theo Chúa (Lc. 9) *- Nguyễn Hùng Cương & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. “Con chồn có hang chim trời có tổ. Nhưng Con Người không có, không có nơi gối đầu”. Chúa dạy chúng con một lòng đi theo Chúa. Sẵn sàng hiến trao đáp tiếng gọi trên cao.

ĐK. Đường đi theo Chúa, Chúa ơi xin đỡ nâng. Dù bao hiểm nghèo luôn trùn thành kiên vững. Đường đi theo Chúa lắm phong ba thác ghềnh. Đời con tín thác nương tựa nơi Chúa thôi.
Tiếp tục đọc

Con đường Giê-su (Lc. 9) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Theo đạo là theo một con đường, con đường Giê-su. Chính Ngài là Đạo là Đường để con vươn tới. Sống đạo là sống như Ngài, sống với Ngài, sống cho Ngài và sống trong Ngài.

1. Đường đi theo Chúa chênh vênh gập ghềnh và luôn sống bấp bênh. Theo Ngài là luôn chấp nhận không đâu an toàn, không đâu nương náu. Này cuộc đời con đi theo Chúa còn nhiều gian lao, nhưng bên Ngài con chẳng hề nao.
Tiếp tục đọc

Theo Chúa *- Thiên Duyên.

Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
1. Lạy Chúa! Con muốn đi theo Ngài, cho dù đường dài xa xôi, dù cho chông gai ngập lối, dù cho bao khó khăn Ngài ơi! Theo Ngài dẫu có nghèo nàn, vì xưa lời Ngài đã phán: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu”

ĐK: Con xin theo Ngài, Ngài đi đâu con cũng xin theo Ngài. Quyết theo bước Ngài dẫu nhọc nhằn vẫn kiên tâm bền chí. Bỏ lại sau lưng những vướng mắc của kiếp người trần gian. Nên nhân chứng Nước Trời, cho muôn người nhận biết Chúa tình yêu. Tiếp tục đọc