Thánh Tâm Ngài (Mt. 11) *- Bùi Ninh.

Lễ Thánh Tâm A.B.C – Chúa Nhật 14A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Trên con đường dương thế hỡi những ai mang gánh nặng nề. Hãy đến với Ta! Hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ai mong đời êm ái muốn chất vai thân gánh nhẹ nhàng. Hãy vác ách Ta và học cùng Ta đức hiền lành và sống khiêm nhường.

ĐK. Ôi nguồn suối tình yêu nơi Thánh Tâm Ngài tuôn trào êm ái, ngọt ngào dạt dào hôm mai từ bi nhân ái (Thánh Tâm Ngài nhân ái). Ôi nguồn suối tình yêu nơi Thánh Tâm Ngài chảy tuôn luôn mãi, cho ai gian nguy không ngại cậy tin yêu Ngài (sống phó thác hôm mai).
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hỡi ai gánh nặng (Mt. 11) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 14A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
Thể hiện: Ca đoàn Ngôi Ba.
*
1. Mau đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ đỡ nâng và giữ gìn bổ sức cho các ngươi. Mang lấy ách Ta và hãy đến để học cùng Ta. Vì Ta dịu hiền và hằng luôn khiêm nhượng trong lòng.

ĐK: Chỉ có Chúa thôi, Chúa là nguồn sự sống cho đời con. Ngài chính con đường là niềm tin để con luôn tìm đến. Chỉ có Chúa thôi, Chúa là nguồn hạnh phúc cho đời con. Vì ách Chúa luôn thật êm ái và gánh Ngài nhẹ nhàng. Tiếp tục đọc