Tiên tri tại quê hương (Lc. 4) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 4C Thường Niên – Chúa Nhật 14B Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Không một tiên nào được chấp nhận nơi quê hương mình. Không một tiên tri nào được chấp nhận nơi quê hương mình. Không một tiên tri nào được chấp nhận nơi quê hương mình.

1. Chúa giảng với uy quyền. Mọi người đều thán phục. Nhưng là con thợ mộc, họ không tin lời Người.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nơi quê hương (Mc. 6) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 14B Thường Niên (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)
*
1. Vào Hội đường quê hương Chúa rao truyền chân lý tình thương. Ai nghe đều tán thành và thán phục lời Chúa vang danh. Nhưng do lòng thành kiến về danh phận gia thế tổ tiên. Liền quay lại coi thường không tin nhận đây Chúa tình thương.

ĐK. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê. Dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý. Tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình. Đến đem an bình dìu nhân sinh tới nguồn quang vinh. Tiếp tục đọc

Chan hòa hồng ân (Mc. 6) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 14B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Có tiên tri nào được kính trọng ở chốn quê hương? Có tiên tri nào được họ hàng tiếp đón thân thương? Kìa bao việc Chúa làm mà sao họ cứng lòng. Chúa đành ra đi để rao giảng ở nơi khác.

ĐK. Thầm nguyện xin Thiên Chúa mở lòng trí con. Để nhận ra Thiên Chúa ở nơi đời thường. Và từ nay yêu Chúa chân thành thiết tha. Để đời con chan hòa hồng ân.
Tiếp tục đọc