Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Người gieo giống tốt trong ruộng lúa đó chính là Con Người. Và hạt giống ấy nở tốt tươi là con cái Nước Trời. Ruộng là thế gian và cỏ lùng là con cái Sa-tan. Mùa gặt sẽ đến là ngày tận thế thợ gặt là các thiên thần.

ĐK. Xin tình yêu Chúa như đuốc hồng dìu đời con đi tới. Sống đời nhân chứng vì thế giới có muôn vàn nổi trôi. Xin tinh yêu Chúa luôn biến đổi cuộc đời con nên mới. Yêu người mến Chúa là hạt giống sống đức tin giữa đời. Tiếp tục đọc

Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 16A Thường Niên.
*
1. Nước Trời như hạt giống tốt người kia gieo trong ruộng mình. Nhưng khi mọi người say ngủ kẻ thù lén gieo cỏ lùng. Rồi khi lúa trổ đòng đòng cỏ lùng bỗng nhiên lộ ra. Chờ khi thợ gặt cắt lúa chủ sai thiêu đốt cỏ lùng.

ĐK. Trên dương gian cũng giống như cánh đồng. Mưu Sa-tan cũng giống như cỏ lùng. Mọc lẫn lộn rồi cùng nhau lớn lên. Phải biết nhìn điều tốt hay gian tà.
Tiếp tục đọc

Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 16A & 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau. Ngài nhẫn nại với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi.

ĐK. Cỏ lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đong đưa trong mỗi ngày giữa thiện và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn chờ ngày gặt tới đẹp tươi.
Tiếp tục đọc

Bấy Giờ (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK: Bấy giờ người lành sáng chói, sáng chói như mặt trời. Bấy giờ người lành sáng chói, sáng chói như mặt trời.

1. Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Đến giờ mọi người say ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng. Đến ngày lúa lớn trổ bông thì cỏ lùng lộ ra. Đến mùa nhổ cỏ lùng trước, bó lại rồi đốt đi. Tiếp tục đọc

Lúa Tốt-Cỏ Lùng (Mt. 13) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Nước Trời ví chuyện người kia đem gieo giống tốt ở trong ruộng mình. Đang đêm mọi người say ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng xen giữa. Sau cơn mưa lúa tốt mọc thật nhanh, đêm trăng thanh cỏ lùng lớn chen dần, nên gia nhân xin nhổ ngay lúc còn xanh. “Nhưng con ơi hãy gắng đợi mùa thôi, sau thu gom cỏ lùng đốt trong lò, còn lúa mới đem vào cất giữ trong kho.
Tiếp tục đọc