Chúa thương yêu (Mc. 6) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 16B Thường Niên.

Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh (Tải về)
*
ĐK. Họ như bầy chiên không người chăn dắt, và Chúa thương yêu dạy dỗ nhiều điều.

1. Từ sáng đến chiều lòng vững tin yêu, dù đời vất vả việc Chúa luôn thiết tha.

2. Dù có miệt mài từ sáng ban mai, chiều về vẫn nhớ lạy Chúa con tôn thờ. Tiếp tục đọc

Advertisement

Tình Ngài thương (Mc 6, 30-34) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 16B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Tình Ngài thương yêu ta, ôi làm sao biết nói cho vừa. Tình Ngài ôi bao la, muôn đại dương sánh ví cũng thừa. Như ngày xưa Chúa thấy, dân chúng thật đông theo Ngài. Ngài đã chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên nát tan.

ĐK: Con xin dâng thân con nầy, và niềm tin sắt son. Con xin dâng linh hồn nầy, với một lòng cảm mến. Xin thương tha bao tội tình, nhiều lần con đã quên. Nay con xin trở về, đáp đền tình Chúa thương con. Tiếp tục đọc

Đàn chiên bơ vơ (Mc. 6) *– Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 16B Thường Niên.
*
1. Chúa thương bao người khi họ đang bơ vơ, không biết đi về đâu, đàn chiên không người chăn. Chúa đã thương ghé mắt thương tình, ánh mắt thương yêu vỗ về, động lòng thương Chúa khuyên bao điều, Chúa mãi tuôn ban nguồn thánh ân.

ĐK. Đời sống con có Chúa giữ gìn, được nghỉ ngơi bên Chúa muôn đời. Xin Chúa thương cho đời chúng con, thêm sức sống vươn lên mỗi ngày. Tiếp tục đọc