Viên ngọc quý (Mt. 13) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Nước Trời như viên ngọc quý giá, tựa thương gia ngày đêm luôn kiếm tìm. Nước Trời tựa kho tàng giấu kín, ai kiếm được là phúc vinh muôn đời
.
1. Vì chính Chúa viên ngọc thật quý báu nơi nguồn mạch hạnh phúc cho con người. Để có Chúa hãy lánh xa lợi , bởi danh lợi làm mắt ta lu mờ
. Tiếp tục đọc

Dụ ngôn Nước Trời (Mt. 13) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Ta nên so ví gì đây khi nghĩ về Nước Trời? Như ai lo xới ruộng nương gieo giống hạt trên đất. Ban đêm hay sáng ngày sang dù thức hay ngủ say, dù biết hay không hạt lúa vẫn nẩy mầm mọc lên.
Chính Chúa đứng đó Người làm cho lúa mọc lên. Chúa vẫn đứng đó Người làm cho lúa trổ đòng. Chính Chúa đứng đó Người làm cho lúa bội thu. Chúa vẫn đứng đó thương làm cho lúa đầy kho. Tiếp tục đọc

Nước Trời (Mt. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Nước Trời như viên ngọc quý, có người tha thiết đi tìm. Tìm được rồi người kia bán đi những gì mình có để mua cho được. Viên ngọc quý là chính Chúa Giê-su đòi ta phải hy sinh tất cả cho Chúa. Cần bán đi những đam mê trần tục để có được Ngài là phúc vinh muôn đời.

ĐK. Có biết bao điều đang mê hoặc chúng con không cho ngước lên cao. Có biết bao điều đang mê hoặc chúng con nơi kho tàng dưới thế. Xin cho con dám buông rơi những bon chen tầm thường, những đam mê tình trường. Xin cho con sống kiên cường để vượt qua tơ vương hầu được Chúa tình thương.
Tiếp tục đọc

Tìm Nước Chúa (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK: Nào ta đi tìm, tìm Nước Chúa như tìm ngọc quí. Nào ta đi tìm, tìm Nước Chúa như tìm kho báu. Hãy bán hết gia tài mà mua. Hãy bán hết gia tài mà mua.

1. Có người dâng hiến đời mình bằng đổ máu vì Chúa hy sinh. Muôn đời họ được tôn vinh, muôn đời họ được phúc thiên đình. Tiếp tục đọc

Ngọc Quý Nước Trời (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK: Ngọc quí là Nước Trời. Hãy bán hết gia tài mà mua. Ngọc quí là Nước Trời. Hãy sống tốt cuộc đời trần gian.

1. Nước Trời dành cho người khôn ngoan: biết kính Chúa trọn niềm không đam mê bạc tiền, Nước Thiên đàng dành cho người khôn ngoan. Tiếp tục đọc

Nước Trời (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Nước Trời kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được vội chôn vùi xuống. Vui mừng trở về bán hết gia tài, rồi mua ruộng ấy tượng trưng Nước Trời.

ĐK: Nước Trời người lành chào đón, kẻ dữ loại ra. Nước Trời kẻ dữ loại ra người lành chào đón. Tiếp tục đọc