Anh em cứ xin (Lc. 11) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 17C & 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1 Khi dâng câu kinh hãy nguyện cầu là: Danh Cha sáng ngời Triều Đại mau tới, Thánh ý mọi nơi địa cầu thượng giới. Xin Cha mỗi ngày hãy ban lương thực, tha tội nhân thế đừng để sa ngã, gìn giữ chúng con khỏi mọi gian tà.

ĐK. Anh em cứ xin thì sẽ được. Anh em cứ tìm thì sẽ thấy. Nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì nếu ai xin thì sẽ được. Và nếu ai tìm thì sẽ thấy. Nếu ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin sẽ được, gõ sẽ mở (Lc. 11) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở cho.

1. Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện cho danh thánh tiếng vang khắp gần xa. Ý Cha thể hiện ở trời cao thì xin Thiên Ý sáng soi trên khắp gian trần.
Tiếp tục đọc

Xin sẽ được. gõ sẽ mở (Lc. 11) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở cho.

1. Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện cho danh thánh tiếng vang khắp gần xa. Ý Cha thể hiện ở trời cao thì xin Thiên Ý cũng soi trên khắp gian trần.
Tiếp tục đọc

Lời kinh Chúa dạy (Lc. 11) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
1. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho. Chẳng có người cha nào khi con mình xin bánh nỡ cho một hòn đá. Người thế gian còn biết phần tốt cho con mình phương chi là Chúa Cha. Vậy nếu các con cầu khấn lên Người thì khẩn khoản xin thưa:

ĐK. Lạy Cha danh thánh Cha vinh hiển, nguyện xin nước Cha trị đến. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước mọi cám dỗ.
Tiếp tục đọc

Xin thì sẽ được (Lc. 11) – Linh Huyền Dung.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.

1. Hãy tin tưởng nơi Chúa và hãy nguyện cầu không ngơi. Ngài sẽ ban đầy dư ân phúc cho những ai thành tâm.
Tiếp tục đọc

Con hãy xin (Lc. 11) – Vinam.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
Chúa phán rằng: Con hãy xin thì con sẽ được. Hãy đi tìm thì con sẽ thấy. Hãy gõ vào thì sẽ được mở ra. Xin dạy con tin tưởng nơi Chúa. Xin cho chúng con lương thực mỗi ngày. Xin cho Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến muôn ngàn đời. Tiếp tục đọc

Kiên trì trong cầu nguyện (Lc. 11) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

1. Cho con một niềm tin trung kiên vào Thiên Chúa dâng trọn cuộc đời, luôn kiên trì cầu xin luôn luôn, vì Thiên Chúa nghe lời nguyện cầu. Ví như người Cha yêu thương con, biết cho gì điều chi cho con, Chúa nhân từ tình thương bao la, cứ xin thì Ngài ban cho ta.
Tiếp tục đọc

Hãy xin (Lc. 11) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Hãy xin thì sẽ được. Hãy tìm thì sẽ gặp. Hãy gõ thì sẽ mở cho. Hãy gõ thì sẽ mở cho.

1. Ban đêm, bạn xin ba chiếc bánh lẽ nào mà lại không cho. Dù không cho vì tình bạn thì cũng phải cho vì bị quấy rầy.
Tiếp tục đọc

Lời kinh tuyệt vời (Lc. 11) – La Thập Tự.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
1. Ai xin là xin thì sẽ được. Ai tìm là tìm thì sẽ thấy. Ai gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy. Ai gõ thì sẽ mở cho.

ĐK. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến; Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha tội chúng con, như chúng con cũng tha cho người có lỗi với chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tiếp tục đọc

Hãy xin thì sẽ được (Lc. 11) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
ĐK. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở cho. (2)

1. Đời con bao sóng gió khốn khó với lầm than. Lời kinh dâng sớm chiều Chúa ơi, xin thương con nhiều. Gập ghềnh trên muôn lối nước mắt ứa tràn mi. Xin ban ơn an bình để con được luôn vững lòng.
Tiếp tục đọc

Chúng con cầu nguyện (Lc. 11) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Cha xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển. Triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha tội cho mọi người mắc lỗi với chúng con và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.

1. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
Tiếp tục đọc

Bao nhiêu lần (Lc. 11) – Thanh Bình.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
1. Bao nhiêu lần con lòng đã quyết cũng bao nhiêu lần con tha thiết nguyện cầu. Chúa ơi thương tình thân phận bể dâu, mưa sa nắng đổ cho thương sầu đầy vơi. Hò ơi ơi hò chim bay về tổ nắng sớm mưa chiều khó nhọc bao nhiêu con xin hứng chịu, xin Ngài thương yêu dìu dắt con bước đi. Ơi Chúa ơi con quyết một đời thành tâm yêu Chúa tin yêu tôn thờ đâu dám hững hờ.

ĐK. Xin cho con một lòng yêu Chúa, xin cho con trọn tình với Ngài. Xin cho con từ đây mãi mãi, tín trung một đời đâu dám hững hờ.
Tiếp tục đọc

Cứ xin sẽ được (Lc. 11) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.

1. Xin Chúa dạy con biết luôn kiên trì trong cầu nguyện luôn. Biết đến với Ngài hôm mai mọi ngày khi vui lúc buồn. Lòng con tha thiết vững tin Ngài luôn nghe lời con xin. Xin cho mọi sự được theo ý Ngài suốt cuộc đời con. Tiếp tục đọc

Hãy xin thì sẽ được (Lc. 11) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Các con hãy xin thì sẽ được, các con hãy tìm thì sẽ gặp, các con hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, vì hễ ai tìm thì gặp vì hễ ai gõ thì sẽ mở cho.

1. Lạy Cha! Nguyện xin danh Cha cả sáng nước Cha trị đến, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Tiếp tục đọc