Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Mt. 14) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 18A Thường Niên.
*
1. Chiều đa giăng màn ở nơi hoang vắng dân chúng đông đảo không có thức ăn. Chúa thương dân lành đã đi theo Ngài, Ngài liền hóa bánh dưỡng nuôi mọi người.

ĐK. Chỉ năm chiếc bánh và hai con cá Chúa cho thỏa thuê ấm no lòng dân. Tình Chúa yêu thương nào chi sánh bằng dưỡng nuôi mọi người Ngài đã hiến thân.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hãy Cho Họ Ăn (Mt. 14) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 18A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Với hai chiếc bánh và hai con cá thôi mà Chúa làm nên điều rất ư lạ lùng để nuôi ngàn dân theo Ngài nơi hoang vắng. Chúa sẽ làm nên bao nhiêu điều lớn lao nếu ta dâng hiến những gì mình đang có dù bé nhỏ thôi nhưng với cả tình yêu.

ĐK. Bao nhiêu người đang đói khát lầm than, đói tình thương cơm áo gạo tiền, đói niềm tin, đói niềm vui an bình và lẽ sống. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn, vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sớt thật nhiều để Chúa được mến yêu.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Chúa Trời (Mt. 14) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 18A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ (Tải về)
*
ĐK. Chúc tụng Chúa Trời này hồn tôi hỡi! Hãy dâng lời ca ngợi chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa Trời toàn thân tôi hỡi! Chớ bao giờ lãng quên ân huệ của Người.

1. Hơn năm ngàn dân trên đồng hoang khi chiều xuống dần. Mua đâu phần ăn nuôi toàn dân môn đồ vương vấn. Hai trăm tiền quan không đủ mua xin Chúa thương ban. “Các con truyền lan cho toàn dân ngồi xuống theo đoàn”. Tiếp tục đọc