Hướng về Quê Trời (Lc. 12) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 18C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Phù vân tất cả chỉ là phù vân. Phù vân tất cả chỉ là phù vân. Anh em phải coi chừng hãy giữ mình khỏi mọi tham lam. Vì không phải sang giàu mà mạng sống được đảm bảo đâu.

ĐK. Nguyện đời con luôn tìm kiếm những điều trên trời, là nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Chúa Cha. Xin cho con vươn lòng trí hướng về quê trời, không bận lòng kiếm tìm điều phù vân trên nơi dương trần.
Tiếp tục đọc

Chẳng còn lại gì (Lc. 12) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 18C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Như người phú hộ tưởng mình toan tính khôn ngoan, tưởng mình sẽ sống cao sang nhung lụa gấm vóc, trong tiền tài danh vọng. Ai ngờ hóa ra dại khờ khi giờ Chúa đến, khi cái chết ngay bên. Đời chỉ thế thôi ai lo hưởng thụ vì thu tích cho mình.

ĐK. Lạy Chúa! Cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa hểt lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban.
Tiếp tục đọc

Bài học khôn ngoan (Lc. 12) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 18C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Càng tích lũy ta càng mất đi, càng gom góp sẽ chẳng còn gì. Người đời thường hay ghen ghét và ưa vơ vét nghĩ cho riêng mình.

ĐK. Chúa ơi! Trần gian là thế xin cho con biết sống khôn ngoan. Xin cho con biết lo kiếm tìm sống luôn cao thượng tích lũy đời sau.
Tiếp tục đọc