Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Trên dòng sông Gio-đan xưa khi Gio-an truyền hứa rằng: “Tôi rửa đây với chút nước nhưng Đấng sau tôi quyền năng hơn. Người rộng ban muôn ơn cứu anh em bằng lửa Thánh Thần”. Kìa từ trong đám dân đây Người tới dấn thân cho đời.

ĐK. Tầng trời mở ra Chúa Ba Ngôi ngự xuống trên Người, dưới hình hài bồ câu tỏ nguồn yêu dấu. Tầng trời bừng sáng Chúa Ngôi Cha vang tiếng phán rằng: “Này con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người”. Tiếp tục đọc

Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1A.B.C Thường Niên.
*
ĐK. Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Ta hài lòng về Người, đây là Con yêu dấu của Ta.

1. Đất trời vang khúc hoan ca, chim bồ câu bay đậu trên Người, các tầng trời mở ra, Thần Khí Thiên Chúa ngự qua.
Tiếp tục đọc

Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
1. “Chính tôi phải được Ngài rửa, lẽ nào Ngài đến cùng tôi”. Chúa Giê-su đáp lại rằng: “Hãy làm tròn bổn phận được trao”.

ĐK. Này đây các tầng trời mở ra, này đây các tầng trời mở ra. Thánh Thần Chúa xuống trên Ngài như chim bồ câu đậu ở trên Ngài. Và nghe trên tầng trời thật cao là tiếng Chúa Cha liền phán ra: “Đây là Con Ta tuyệt vời luôn đẹp lòng Ta, người Con dấu yêu”.
Tiếp tục đọc

Này là Con Ta yêu dấu (Mt. 3) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

1. Có một Đấng sẽ ngự đến sau tôi, nhưng là Đấng sẽ có quyền hơn tôi. Tôi chẳng đáng cởi dây giày cho Người, tôi chẳng đáng cởi dây giày cho Người. Tôi dùng nước để tẩy rửa anh em như là phép rửa sám hối ăn năn. Chính Người rửa anh em trong Thánh Thần, tất cả đều theo thánh ý Chúa Cha.

ĐK. Các tầng trời mở ra tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta”. Chúa nên nguồn sự sáng đã chiếu dọi trên con. Rửa sạch con trong ơn thánh chính nhờ tình yêu. Tiếp tục đọc

Bên Bờ Sông Gio-đan (Mt. 3) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Bên bờ sông bờ sông Gio-đan, Chúa đã chịu phép rửa bởi tay Gio-an, các tầng trời mở ra và nghe có tiếng Chúa Cha: Nầy là Con Ta rất đẹp lòng Ta, hãy nghe Lời Người, hãy nghe Lời Người.

1. Người là Đấng vô tội, Người muốn nêu gương cho đời, hỡi loài người tội lỗi hãy trở về với Chúa.
Tiếp tục đọc

Ngỡ ngàng nhận ra (Mt. 3) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lòng con ngỡ ngàng khi nhận thấy Chúa là Đấng thánh thiện vô song, mà lại đứng chung với hàng tội nhân, chờ đợi Gio-an làm Phép Rửa cho.

ĐK. Xin cho con một lòng khiêm tốn, để nhận ra những lỗi lầm mình, để đời con luôn biết sống tận tình. Xin cho con một tình yêu mến, được tự do sống cho riêng Ngài, để ngày mai đẹp mãi muôn ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Chịu Phép Rửa *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Con thật ngỡ ngàng, vì Ngài là Chúa cao sang, vì Ngài là Chúa muôn dân, uy danh Ngài vô đối, trên trần đời bái phục. Nhưng Ngài đứng chung tội nhân để chờ Gio-an làm phép rửa cho. Để cho chúng con noi gương theo như Ngài phải luôn biết khiêm nhường.

ĐK. Lạy Chúa! Cho con thấm nhuần lời Ngài dạy khuyên con, luôn hiền hòa khiêm nhường hạ mình như Chúa đây. Cho con theo Ngài biết sống như Ngài mỗi ngày, khiêm nhu với mọi người, thương mến trong lòng ta.
Tiếp tục đọc