Chúa Chịu Phép Rửa *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Con thật ngỡ ngàng, vì Ngài là Chúa cao sang, vì Ngài là Chúa muôn dân, uy danh Ngài vô đối, trên trần đời bái phục. Nhưng Ngài đứng chung tội nhân để chờ Gio-an làm phép rửa cho. Để cho chúng con noi gương theo như Ngài phải luôn biết khiêm nhường.

ĐK. Lạy Chúa! Cho con thấm nhuần lời Ngài dạy khuyên con, luôn hiền hòa khiêm nhường hạ mình như Chúa đây. Cho con theo Ngài biết sống như Ngài mỗi ngày, khiêm nhu với mọi người, thương mến trong lòng ta.
Tiếp tục đọc