Hãy vào cửa hẹp (Lc. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Hãy vào cửa hẹp, hãy vào cửa hẹp vì đường rộng đưa ta tới hư vong. Hãy vào cửa hẹp, hãy vào cửa hẹp vì đường hẹp đưa ta tới hy vọng.

1. Đường hẹp là đường hy sinh. Đường hẹp là đường hãm mình, với những ai theo đường hẹp thì cuộc sống luôn cao đẹp.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Cửa hẹp (Lc. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Hơi người hãy cố gắng vào qua cửa hẹp. Cửa hẹp đưa ta tới nguồn sự sống. Cửa hẹp đưa ta tới nguồn ánh sáng.

1. Từ đông chí tây sẽ vào dự tiệc. Có phần tôi không là điều cần thiết. Ít với nhiều nào có hệ gì, chẳng có tôi điều lớn thật rồi. Nào cố gắng vào Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Dự tiệc Nước Thiên Chúa (Lc. 13) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 21C Thường Niên.
*
ĐK. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đêns dự tiệc trong nước Thiên Chúa, những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.

1. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, hãy chiến đấu để mai này vào nước Thiên Chúa. Đường thênh thang dẫn ta về chỗ hư vong, đường cửa hẹp dẫn ta về bên nước hằng sống.
Tiếp tục đọc

Vào Nước Chúa (Lc. 13) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1, Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp, mà vào trong Nước Chúa. Hãy gắng bước trước khi cửa khóa lại, mặc cho ai ngoài đó. Dù nói rõ đã từng được ăn chung mãi, và từng được nghe tiếng Ngài. Nhưng không một ai tin nhận là bạn thân trước, để được vào Nước của Ngài.

ĐK. Ngày quang lâm tới Chúa đến trên cõi mây trời, thiên hạ từ khắp muôn nơi sẽ được mời, và dự tiệc trong Nước Chúa (ở bên Đức Vua). Và ai sau hết tín thác nơi Chúa nhân hiền, sẽ nên hàng ngũ trước tiên trên thiên quốc, hưởng vui vinh phúc muôn đời (tình yêu chẳng vơi)
Tiếp tục đọc

Qua cửa hẹp (Lc. 13) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp, vì cửa hẹp đưa đến sự sống. Xin Chúa giúp con vượt lên chính mình, để con đi trên con đường Phúc Âm.

1. Đời sống con là một cuộc chiến đấu để qua cửa hẹp, qua cửa hẹp để đi về với Chúa. Cửa không hẹp nhưng vì con quá to, to ích kỷ, to kiêu kỳ, to tham vọng nên khó lòng để mà vượt qua.
Tiếp tục đọc

Hãy bước qua cửa hẹp (Lc. 13) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Những ai muốn vào nước Thiên Chúa thì hãy bước đi qua cửa hẹp. Những ai muốn vào nước Thiên Chúa thì hãy sống chiến đấu quên mình. Luôn đi trên con đường hẹp thập giá, luôn trung kiên thực thi lối đường Ngài. Qua cửa hẹp là sống theo Tin Mừng, qua cửa hẹp là sống quên chính mình.

ĐK. Lạy Chúa! Xin cho con nhận ra Nước Trời giữa nơi trần gian. Để biết sống đổi thay vác thập giá hằng ngày đi theo chân Chúa. Lạy Chúa! Xin cho con nhận ra lối đường bước lên trời cao. Để con biết đổi thay để được đến dự tiệc ở trong nước Chúa.
Tiếp tục đọc