Sống Trọn Ý Cha (Mt. 21) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 26A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Một người kia có hai con trai, từ ban mai đã kêu sai đi, làm vườn nho giúp cho cha hiền. Người đầu tiên nói: “Con không đi”, rồi tự suy nghĩ sau ra đi, dầu trời mưa nắng đâu ngại chi. Còn người anh đáp: “Con xin đi”, vậy mà sau đó không thi hành, phụ tình cha đã tin cậy anh.

ĐK. Dù là Thiên Chúa uy quyền mà Ngài không quyết duy trì, địa vị ngang hàng vinh sáng. Ngài trở nên giống nhân trần lại tự thân sống vâng lời, bằng lòng chết nơi thập hình. Nguyện cầu Thiên Chúa trên trời dạy lòng con sống vâng lời, trọn đời thi hành thiên ý. Dù đường đi nắng mưa tràn và gặp gian khó vô vàn, nguyện hằng sống trọn ý Cha.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Tình yêu trong hành động (Mt. 7) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 9A Thường Niên – Chúa Nhật 26A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Tình yêu không trên môi miệng, nhưng trong hành động dấn thân. Tình yêu không bâng quơ mơ hồ, nhưng thực hiện thánh ý Cha trên trời.

1. Những lời bóng bẩy không thay thế được bao việc làm, chỉ bằng hành động dấn thân, là vâng nghe thi hành ý Chúa. Tin mà không sống thật chỉ là giả dối đầu môi, niềm tin xa xôi hững hờ như bóng mờ tăm tối mà thôi.
Tiếp tục đọc