Con lạc đà (Mc. 10) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Hỡi những ai sang giàu hãy dùng của cải hư nát mà thu tích việc lành.

1. Có một người giàu có quỳ gối thưa Chúa rằng: Tôi đây phải làm gì để vào Nước Chúa. Luật Chúa dạy cho tôi từ nhỏ tôi đã chu toàn. Người giàu có tự hào sống đời nhân đức.
Tiếp tục đọc

Bước qua cửa hẹp (Mc. 10) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
1. Đường đi theo Chúa chông gai thử thách muôn trùng. Đường đi theo Chúa mênh mông ngàn muôn nẻo đường. Bước qua cửa hẹp đòi con khước từ phú quý. Bán hết gia tài và bố thí cho người nghèo.

ĐK. Xin cho con luôn từ bỏ vinh hoa một lòng đi theo Chúa. Xin cho tim con trọn tình yêu thương người lầm than khốn khó. Cho con trung kiên một lòng theo Chúa dù đường đi gian khó. Luôn luôn tin yêu Ngài hằng ở bên dìu dắt con đêm ngày.
Tiếp tục đọc