Khiêm nhu phục vụ (Mc. 10) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Thầy! Ban cho chúng con điều con sắp xin là cho một người được ngồi bên hữu, một người bên tả trong vinh quang Thầy. Nhưng Chúa bảo các ông rằng: “Ai trong các con muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm đầy tớ anh em, thì hãy tự làm nô lệ mọi người”.

ĐK. Vì chính Chúa đã đến dương gian hiến trao thân mình cứu chuộc thế nhân. Đường lối Chúa thánh giá thương đau dấn thân quên mình khiêm nhu phục vụ.
Tiếp tục đọc